Da li Vam je potrebna studija o transfernim cijenama?

Transferne cijene se uspostavljaju između tuzemnih i/ili inozemnih povezanih osoba. Njihova svrha je prikazati da li povezana društva međusobno posluju po tržišnim uvjetima te da li tuzemna društva prelijevaju dobit na društvo koje ima povoljniji porezni položaj.

Transferne cijene obuhvaćaju cijene proizvoda, usluga, intelektualnog vlasništva te ostale naknade koje se zaračunavaju između povezanih osoba. Bitan naglasak se stavlja na same ugovore na temelju kojih društva multinacionalnih kompanija sudjeluju u zajedničkim troškovima, npr. troškovima istraživanja i razvoja, te međukompanijsko financiranje.

Pravni okvir

Pravila o transfernim cijenama temelje se na metodologiji OECD-a. Pravni okvir za transferne cijene je propisan Zakonom o porezu na dobit (čl.13 i čl.14.a) i Pravilnikom o porezu na dobit (čl.40).

OECD je izradio pravilnik o umanjenju porezne baze i premještanja dobiti, BEPS (eng. Base Erosion and Profit Shifting). BEPS identificira 15 različitih mjera koje bi trebale smanjiti i suzbiti agresivno porezno planiranje, porezne prijevare i poreznu evaziju, posebice u slučaju velikih multinacionalnih kompanija.

Obveznici izrade studije

Pravila o transfernim cijenama odnose se na transakcije između inozemnih, ali i tuzemnih povezanih društava. Povezanim osobama smatraju se osobe kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe, ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva.

Kod tuzemnih povezanih društava dokumentacija o transfernim cijenama mora postojati kad jedno od društava primjenjuje nižu poreznu stopu, ne plaća porez na dobit ili koristi porezne gubitke za prijenos.

Metode

Društvo treba obrazložiti izabranu metodu za određivanje transfernih cijena. Metode mogu biti sljedeće:

  1. Metoda usporedivih nekontroliranih cijena
  2. Metoda trgovačkih cijena
  3. Metoda dodavanja bruto dobiti na troškove
  4. Metoda podjele dobiti
  5. Metoda neto dobitka

 Dostava studije o transfernim cijenama

 Veliki porezni obveznici dostavljaju dokumentaciju o transfernim cijenama prilikom predaje godišnje prijave poreza na dobit.

Ostali porezni obveznici dostavljaju dokumentaciju na zahtjev Porezne uprave.

Obveza korigiranja osnovice poreza na dobit

Ako se između povezanih osoba u njihovim poslovnim odnosima ugovore takve cijene ili drugi uvjeti koji se razlikuju od cijena ili drugih uvjeta koji bi se ugovorili između nepovezanih osoba, tada se sva dobit u svoti u kojoj bi bila ostvarena, kad bi se radilo o odnosima između nepovezanih osoba, uključuje u poreznu osnovicu povezanih osoba.

 Napomena: Studija o transfernim cijenama bi se trebala izraditi prije sastavljanja prijave poreza na dobit.

 Kazne

Društva koja su obveznici dostavljanja studije o transfernim cijenama obvezni su uz poreznu prijavu priložiti studiju o transfernim cijenama.

Ukoliko ste obveznik dostave studije u transfernim cijenama a to niste pravovremeno učinili ili ne posjedujete studiju, utoliko Vam prijeti rizik plaćanja novčane kazne u iznosu od 2.000 do 200.000 kuna i poreza na dobit sa zateznim kamatama.

Ako Vas zanimaju detalji o metodologijama izrade studije transfernih cijena obratite nam se za više informacija.

Autor: Ilija Nikolić mag.oec, ovl.revizor

Ilija je ovlašteni revizor i ACCA kandidat. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financijska analiza i poslovno planiranje. Ilija posjeduje višegodišnje iskustvo na području revizije različitih djelatnosti…više o autoru

Share This