financijsko restrukturiranje

 • Podjela, pripajanje, spajanje, kupnja, prodaja poduzeća ili njegovih dijelova
 • Mijenja se vlasnik, restrukturiraju se dugovi i imovina
 • Usklađivanje proizvodnih kapaciteta, strukture i broja zaposlenih
 • Usklađivanje potrebnog kapitala
 • Unaprjeđenje prodaje
 • Prijenos bogatstva
 • Porezni razlozi
Postupak čija je svrha uspostavljanje likvidnosti i solventnosti dužnika, odnosno ponovno osposobljavanje dužnika za pravodobno ispunjavanje dospjelih novčanih obveza i osiguravanje trajnije sposobnosti ispunjavanja svih novčanih obveza.
 • Procedura samog pokretanja je jednostavnija i sa daleko nižim troškovima od pokretanja stečajnog postupka
 • Cilj je oporavak društva i nastavak poslovanja
 • Restrukturiranje obveza prema bankama i dobavljačima
 • Prodaja imovine koja nije dio osnovne djelatnosti
 • Zamjena potraživanja za vlasničke udjele
 • Dokapitalizacija od strane financijskog investitora
 • Dokapitalizacija i/ili preuzimanje od strane strateškog investitora