Usklađivanje načela

Zbog problema koji ukazuju na razlike u računovodstvenim sustavima, u posljednjih nekoliko godina, računovodstvene organizacije poput Međunarodnog odbora za računovodstvene standarde (IASB) i Odbor za standarde (FASB) ulažu velike napore u smanjenje tih razlika. Glavni cilj procesa harmonizacije računovodstvenih standarda čija primjena bi rezultirala usporedivim financijskim izvještajima na globalnoj razini.

Proces usklađivanja računovodstvenih načela daje globalnoj zajednici jedinstvenu cjelinu. Potrebno je uskladiti računovodstvene standarde zbog globalizacije društava i usluga te povećanja prekograničnih ulaganja i zaduživanja. Neke od prednosti usklađivanja računovodstvenih standarda su:

  • Osiguravanje pouzdanog i kvalitetnog financijskog izvještavanja i objavljivanja u određenim situacijama, može se pokazati ključnim za gospodarski i financijski razvoj zemlje
  • Omogućavanje sustavnog ocjenjivanja i ocjenjivanja rada multinacionalnih tvrtki s podružnicama i suradnicima u različitim zemljama u kojoj svaka zemlja ima svoje vlastite računovodstvene standarde
  • Omogućavanja lakše i smislenije usporedbe uspješnosti društava s njenim domaćim i međunarodnim konkurentima
  • Doprinos međunarodnom kredibilitetu društva
  • Osiguravanje jednakih uvjeta za sve u kojoj ni jedna zemlja nije u prednosti ili je ugrožena svojim računovodstvenim standardima

Dodatne prednosti financijskog okvira financijskog izvještavanja koje se mogu postići harmonizacijom brojne su i mogu uključivati veću usporedivost financijskih informacija za ulagače, veću spremnost investitora da ulažu preko granica, niže troškove kapitala, učinkovitiju raspodjelu resursa i još veći ekonomski rast, ne samo za društva, već i za vlade.

Proces usklađivanja računovodstvenih načela u Hrvatskoj predstavlja usporedivost financijskih izvještaja hrvatskih društava s financijskim izvještaja društava iz drugim zemalja. Hrvatski standardi financijskog izvještavanja nastali su sukladno Zakonu o računovodstvu, a donio ih je odbor za standarde financijskog izvještavanja. Standardi su utemeljeni na MSFI, na IV i VII direktivi te na nacionalnoj računovodstvenoj teoriji i praksi.

« Back to Glossary Index