Što su Pro forma financijski izvještaji?

Pro forma financijski izvještaj je izvještaj pripremljen na temelju procjena, pretpostavki, ili projekcija. Drugim riječima, nije službeni propisani financijski izvještaj koji se prilaže investitorima i kreditorima da bi se prikazalo prošlo poslovanje društva. Umjesto toga, to je alat koji uprava društva koristi kako bi pokušala prikazati buduće poslovanje društva.

Na to možete gledati kao na “što ako“ financijski izvještaj. Kako bi izgledao izvještaj o novčanim tokovima ako bi se dogodio neki od zamišljenih scenarija.

Uprava pokušava shvatiti kako bi neki događaji utjecali na poslovanje društva, počevši sa standardnim izvještajem te bi ga korigirali određenim prilagodbama.

Ti izvještaji se obično koriste za svrhe planiranja, ali ih većina društava objavljuje iz špekulativnih razloga.

Npr., kad uprava obično govori o rastu društva u odjeljku rasprava uprave i analize godišnjeg izvještaja. Ako se njihove projekcije o rastu temelje na zaključivanju posla s novim klijentom, onda bi taj izvještaj mogao uključivati procijenjeni račun dobiti i gubitka kako bi prikazali učinak tog događaja.

Pro forma financijski izvještaji se mogu pripremiti odvojeno ili zajedno poput općih izvještaja. Pogledajmo zašto se uprava odlučuje na izradu pro forma verzije.

Pro forma račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka je vjerojatno najčešće izrađivani pro forma izvještaj, jer uprava, investitori i kreditori žele znati što će se dogoditi profitu ako se dogode određeni događaji u budućnosti. Stoga, uprava će izraditi procijenjeni račun dobiti i gubitka, temeljen na određenim pretpostavkama.

Npr., uprava bi mogla predvidjeti sklapanje dogovora o distribuciji s nekim trgovačkim lancem u sljedećih 6 mjeseci, koji će povećati prodaju za 5 milijuna kuna. Uprava će započeti sa standardnim računom dobiti i gubitka te dodati 5 milijuna kuna skupa s nastalim troškovima. Ako se postigne predviđeni dogovor s trgovačkim lancem, društvo će biti spremno, a investitori i kreditori će biti svjesni rizika i nagrade koju nosi društvo u budućnosti.

Pro forma bilanca

Procjena i projekcija bilance je također opća praksa, jer investitori i kreditori tako mogu analizirati odnose dugovanja, razinu likvidnosti, te ukupnu financijsku polugu društva.

Vratimo se na primjer s trgovačkim lancem. Pretpostavimo da društvo ne može podnijeti toliko narudžbi te se mora dodatno zadužiti kako bi financiralo proširenje proizvodnih kapaciteta. U tom slučaju ta dodatna prodaja nije samo povećala ukupni prihod već je povećala i obveze društva u bilanci.

Posebno kreditori bi trebali biti zabrinuti, jer dodatni dug bi mogao preopteretiti društvo. U to vrijeme, investitore to ne brine jer rast prihoda nadmašuje povećanje duga.

Pro forma izvještaj o novčanim tokovima

Obično se projicirani izvještaj o novčanim tokovima ne objavljuje javnosti. Umjesto toga, uprava društva ga koristi za analizu tj. kako bi poslovni događaj utjecao na primitke i izdatke društva.

Vrativši se na primjer s trgovačkim lancem, društvo bi primilo veliku količinu novca od dodatnog kreditiranja i dodatne prodaje. Također bi imalo i dodatne izdatke kojima financira dodatne narudžbe te otplaćivanja glavnice i kamata novonastalog duga.

Kao što možete vidjeti, pro forma financijski izvještaji su koristan alat koji uprava društva koristi kako bi procjenjivali budućnost poslovanja društva. Mogu se koristiti za predviđanje budućnosti procjenom nadolazeće potrebe za novcem, uvjetima kreditiranja novog duga, te zahtjevima za ispunjenje novonastalih dogovora.

Uprava koristi ove izvještaje u poslovne svrhe, te ih ponekad objavljuje vanjskim investitorima i kreditorima.

« Back to Glossary Index