Što je T-konto?

T-konto je vizualni prikaz dnevničkoga zapisa zabilježen u kontu glavne knjige. Ovaj T oblik grafički pozicionira dugovnu stranu lijevo a potražnu na desnu stranu konta. Takav sistem olakšava knjigovođama i računovođama praćenje stanja i pronalaženje grešaka.

Dugovna i potražna strana T- konta

Konta knjiga koriste oblik t- konta kako bi prikazali stanje svakog konta. Svaki dnevnički zapis se prebacuje iz glavnog dnevnika na odgovarajući t-konto.

Uzevši u obzir da će na većinu konta utjecati mnogi dnevnički zapisi i transakcije, obično je nekoliko brojeva na dugovnoj i potražnoj strani. Stanja konta se uvijek računaju na dnu konta. Primijetite da su to stanja konta ne stupaca. Ukupna razlika između dugovne i potražne strane će biti prikazana na dnu odgovarajućeg stupca. Drugim riječima, konto koji bilježi veći iznos na potražnoj strani bilježit će se na potražnoj strani.

Uzevši u obzir da se puno transakcija obavlja u isto vrijeme, teško ih je sve pratiti. Kako bi se to olakšalo, svaki dnevnički zapis se numerira kako se mijenjaju dugovna i potražna strana t- konta. Tako se svaka promjena se može pratiti do dnevničkog zapisa u glavnoj knjizi.

Objašnjenje izgleda T-konta

Standardna struktura T- konta započinje s naslovom uključujući i ime konta. Taj dio čini vrh T-a. Lijevi stupac predstavlja dugovnu stranu a desni potražnu stranu, i to je uvijek tako.

konto 300x203 - T - konto

Kao što smo prije rekli, neka konta će bilježiti puno transakcija, stoga je važno numeriranje transakcija na dugovnim i potražnim stranama. To možete vidjeti u primjerima u idućem dijelu.

Kako prenijeti dnevničke zapise na t-konta ili konta knjiga

Jednom kad se dnevnički zapisi unesu u glavni ili zamjenski dnevnik, moraju se prenijeti na t-konta ili konta knjiga. To je drugi korak računovodstvenog ciklusa.

Svrha vođenja dnevnika je praćenje promjena u računovodstvenoj jednadžbi uzrokovanih poslovnim događajima. Konta knjiga kategoriziraju te promjene, odnosno bilježe dugovanja i potraživanja na određena konta, kako bi uprava imala korisne informacije za potrebe izrade proračuna za daljnje poslovanje.

Iz razloga što uprava koristi ova konta knjiga, dnevnički zapisi se redovito prenose na konta knjiga. Većina društava je kompjuteriziralo računovodstveni sustav koji nadopunjava knjige čim se unesu dnevnički zapisi u sustav. Ručni računovodstveni sustavi se prenose tjedno ili mjesečno. Baš kao kod vođenja dnevnika, bilješke se unose kroz svaki obračunski period.

Primjer:

Pogledajmo dnevničke zapise Gitare d.d., unesene tijekom prve godine poslovanja.

Novac
Broj

(1)                                10,000

(6)                                      500

(12)                                2,000

(14)                              25,000

Broj

(5)                                      500

(8)                                      200

(9)                                      500

(10)                                    500

(11)                                 1,000

(13)                                 1,000

(15)                                 1,000

Ukupno                       37,500 Ukupno                        (4,700)
Potraživanja
No.

(7)                                     300

No.
Ukupno                            300 Ukupno                               –
Inventar
No.

(4)                                50,000

No.

(6)                                       100

(7)                                       100

(14)                               10,000

Ukupno                       50,000 Ukupno                      (10,200)
  Trošak najma
No.

(3)                              100,000

No.
Ukupno                    100,000 Ukupno                               –
Obveze
No.

(11)                                 1,000

No.

(4)                              50,000

Ukupno                          1,000 Ukupno                    (50,000)
Dugoročne obveze
No.

(13)                                   500

No.

(3)                               100,000

Ukupno                            500 Ukupno                   (100,000)
Temeljni kapital
No. No.

(1)                               10,000

Ukupno                              – Ukupno                      10,000
Dividende
No.

(15)                                 1,000

No.
Ukupno                          1,000 Ukupno                               –
Prihodi
No. No.

(6)                                     500

(7)                                     300

(12)                               2,000

(14)                             25,000

Ukupno                              – Ukupno                      27,800
Trošak prodanih dobara
No.

(6)                                      100

(7)                                      100

(14)                              10,000

No.
Ukupno                       10,200 Ukupno                            –
Trošak najma
No.

(5)                                     500

No.
Ukupno                            500 Ukupno                            –
Zalihe
No.

(9)                                     500

No.
Ukupno                            500 Ukupno                         –
Trošak režija
No.

(9)                                     200

No.
Ukupno                            200 Ukupno                         –
Trošak plaća
No.

(9)                                     500

No.
Ukupno                            500 Ukupno                         –
Rashod od kamata
No.

(9)                                     500

No.
Ukupno                            500 Ukupno                         –

Kao što možete vidjeti, svi dnevnički zapisi su razvrstani u potrebna t-konta. U ovom primjeru, stupci su zbrojeni, pa možete vidjeti kako t-konta funkcioniraju. Stanja konta se računaju zbrajanjem dugovne i potražne strane. Ta suma se inače prikazuje na dnu odgovarajuće strane konta.

Sad se ove knjige mogu koristiti u neprilagođenoj probnoj bilanci u sljedećem koraku računovodstvenog ciklusa.

« Back to Glossary Index