Što je računovodstveni ciklus?

Računovodstveni ciklus je niz koraka počevši od poslovnih transakcija pa do pripreme financijskih izvještaja. Ovaj proces prikazuje svrhu financijskog računovodstva – stvoriti korisnu financijsku informaciju u obliku opće-korisnih financijskih izvještaja. Drugim riječima, sama svrha bilježenja transakcija i praćenje prihoda i rashoda je pretvoriti ove podatke u smislenu financijsku informaciju prezentirajući ju u obliku bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o promjeni kapitala, i izvještaja o novčanim tokovima.

Računovodstveni ciklus je skup koraka koji se ponavljaju istim redoslijedom u svakom obračunskom periodu. Svrha ovih koraka je priprema financijskih izvještaja. Neka društva pripremaju financijske izvještaje na kvartalnoj bazi dok ih druga pripremaju na godišnjoj. To znači da kvartalna društva završavaju cijeli računovodstveni ciklus svaka tri mjeseca, dok godišnja društva dovršavaju jedan ciklus po godini.

Koraci računovodstvenog sustava:

Ovaj ciklus započinje poslovnim događajem. Knjigovođe analiziraju transakciju i bilježe je u glavni dnevnik. Iznosi iz dnevnika se zapisuju u glavnu knjigu iz čega se može pripremiti probna bilanca.

Nakon što računovođe i uprava analiziraju stanja neizmjenjivane probne bilance, mogu nadodati završne elemente poput troškova deprecijacije. Ovi prilagođeni unosi se stavljaju u probnu bilancu pretvarajući ju u prilagođenu probnu bilancu.

Nakon primjene sviju izmjena i kad se utvrdi točnost zamjenskih konta i probne bilance, može se započeti priprema financijskih izvještaja. Nakon objave financijskih izvještaja, društvo može zaključiti knjige za to razdoblje. Vrše se završni unosi te se objavljuje zaključno stanje.

Početkom sljedećeg obračunskog razdoblja, vrše se obrnuti unosi u dnevnik kako bi se poništili predviđeni unosi iz prošlog razdoblja. Nakon njihove objave, započinje novi računovodstveni ciklus.

Devet glavnih koraka u tradicionalnom računovodstvenom ciklusu.

  1. – Prepoznati poslovne događaje, analiziraj te transakcije, i unesi ih u dnevnik
  2. – Pridodati unose iz dnevnika prigodnim t-kontima ili knjigovodstvenim kontima
  3. – Pripremiti neprilagođenu probnu bilancu koristeći glavnu knjigu
  4. – Analizirati probnu bilancu i dovrši zaključne prilagodbe
  5. – Koristeći prilagođene unose iz dnevnika pripremiti prilagođenu probnu bilancu
  6. – Pripremiti financijske izvještaje uz pomoć prilagođene probne bilance
  7. – Zaključiti sva privremena konta računa dobiti i gubitka
  8. – Pripremiti predzaključnu probnu bilancu za sljedeći obračunski period.
  9. – Pripremiti obrnute unose kako bi poništili privremene prilagodbe.

Neki priručnici koriste više koraka, ali želimo to pojednostaviti i kombinirati što više koraka.

Grafički prikaz računovodstvenog ciklusa:

Graficki prikaz racunovodstvenog ciklusa - Računovodstveni ciklus
« Back to Glossary Index