Što je konto?

Konta su osnova financijskog računovodstva. Svaka poslovna transakcija povećava ili smanjuje stanje na jednom ili više konta. Cijeli koncept računovodstva se temelji na održavanju skupa konta, ali što je zapravo konto?

Konto je jednostavna bilješka specifičnih komponenti imovine, obveza i kapitala. Može se čak i usporediti sa blokom za bilješke. Svaka komponenta računovodstva ima svoj „blokić“ koji se koristi za bilježenje svih promjena te komponente.

Npr., konto imovine bilježi sve promjene na saldu imovine, poput kupovine ili prodaje imovine.

Konta inače imaju svoj naziv i svoj broj kako bi ih se organiziralo i kategoriziralo. Konta također mogu imat i pod-konta. Npr., konto vozila je pod-konto konta imovine.

Sva konta su pohranjeni u glavnoj knjizi. Na to se može gledati kao na mapu (folder) gdje možete držati sve bilješke konta.

Vrste Računa

Sva konta u glavnoj knjizi se mogu podijeliti na 3 glavne kategorije: imovina, obveze ili kapital.

Konto imovine – predstavlja sredstva kojim društvo raspolaže.
Konto obveza – predstavlja novac koji društvo duguje.
Konto kapitala- predstavlja udio vlasnika u društvu

Format konta

Ima nekoliko načina za prikaz konta, ali najčešće korišteni je T-konto. T-konta balansira držeći dugovnu i potražnu stranu jednakima. Ukupno stanje konta se računa na dnu. T- konta također imaju naslov koji uključuje ime i broj konta.

Primjer T- konta.

Primjer T- konta
Dugovna strana
(lijeva strana)
Potražna strana
(desna strana)
Total Total

Konta također mogu biti prikazana kao ispis transakcija u glavnoj knjizi. Drugim riječima, konto novca može sadržavati sve transakcije koje su utjecale na stanje novca tijekom tog perioda.

Iako format liste apsolutno funkcionira, T- konta i slični izvještaji se lakše koriste i čitaju. T- konta su također korisna prilikom sastavljanja probne bilance.

« Back to Glossary Index