Prosječno razdoblje plaćanja

Prosječni dani plaćanja obveza su omjer solventnosti koji mjeri prosječan broj dana koliko je društvu potrebno da plati svoje obveze.

Prosječno razdoblje plaćanja je prosječno vrijeme koje je poduzeću potrebno za otplatu kreditnih računa. Mnogo puta, kada poduzeće kupuje na veliko ili za osnovne materijale, kreditni aranžmani se koriste za plaćanje. To su jednostavni aranžmani plaćanja koji kupcu daju određeni broj dana za plaćanje kupnje.

Definicija: Što je prosječno razdoblje plaćanja?

Često se daju popusti za plaćanje u kraćem vremenskom razdoblju. Na primjer, kreditni rok od 10/30 daje 10% popusta ako se saldo plaća u roku od 30 dana, dok je standardni kreditni rok 0/90, ne nudeći popust, već dopuštajući plaćanje u 90 dana.

Prosječno izračunavanje razdoblja plaćanja može otkriti uvid u novčani tok i kreditnu sposobnost društva, otkrivajući potencijalne probleme. Primjerice, ispunjava li društvo trenutačne obveze ili samo preskače? Ili, je li društvo učinkovito koristi svoje novčane tokove, iskorištavajući popuste na kredite?

Stoga bi investitori, analitičari, vjerovnici i poslovni menadžment trebali ove informacije smatrati korisnima.

Da biste izračunali, najprije pronađite podatke o dugovima na bilanci, koji se nalaze u odjeljku tekućih obveza. Prosječno razdoblje plaćanja obično se izračunava korištenjem godišnje vrijednosti informacija, ali može biti korisno i na tromjesečnoj osnovi ili tijekom nekog drugog razdoblja. Dakle, željeno razdoblje može diktirati koja su financijska izvješća potrebna.

Formula

Formula za prosječni rok plaćanja izračunava se na sljedeći način:

Prosječno razdoblje plaćanja= Prosjek obveza prema dobavljačima / (Ukupni iznosi kredita/ Dani razdoblja)

Da biste izračunali prosječno razdoblje plaćanja, najprije odredite prosječnu obvezu za plaćanje dijeljenjem zbroja početnih i završnih salda obveza prema dobavljačima za dva, kao u ovoj jednadžbi:

Prosječne obveze prema računima = (početak + završetak prosječnog razdoblja plaćanja)

Sada s dobivenim rješenjem može se izračunati prosječno razdoblje plaćanja.

Prosječno razdoblja plaćanja = (Početni i završni saldo prosječnog razdoblja plaćanja) / 2 / (ukupni iznosi kredita / dani razdoblja)

Analize i tumačenja

Pretpostavimo da društvo može dobiti 10% popusta za plaćanje u roku od 60 dana od jednog od svojih glavnih dobavljača. Upravljački tim društva trebao bi procijeniti da li postoji odgovarajući novčani tok za pokriće kupnje u 60 dana. Ako može, to bi moglo donijeti lijepo povećanje do krajnjih granica, jer je 10% velika razlika u određenim industrijama.

S druge strane za društvo može biti bolje zadržati svoj novac za cijeli rok plaćanja i odustati od prijevremenog popusta, jer u međuvremenu može ulagati svoj novac u višu maržu i veći promet u inventaru.

Sve ove odluke odnose se na potrebe industrije i društva, ali je očito da je prosječno razdoblje plaćanja ključno mjerenje u procjeni upravljanja novčanim tokovima društva.

Oprez i ograničenja

Za analitičare i investitore važno je pravovremeno plaćanje, ali ne nužno i najbrže moguće. Ako je prosječno razdoblje plaćanja društva puno manje od konkurencije, moglo bi se ukazati na gubitak mogućnosti za ponovno ulaganje kapitala. Ili, ako društvo produžuje plaćanje tijekom dužeg vremenskog razdoblja, moguće je generirati veće novčane tokove.

Ukratko, razdoblje plaćanja je senzor za to kako učinkovito društvo koristi dostupne kreditne opcije za pokrivanje kratkoročnih potreba. Dokle god je to u skladu s prosječnim razdobljem plaćanja za slična društva, ne treba očekivati da će se to mjerenje tijekom vremena znatno promijeniti. Bilo kakve promjene ovog broja treba dodatno procijeniti kako bi se vidjelo koje učinke ima na novčane tokove.

« Back to Glossary Index