Priprema financijskih izvješća

Priprema financijskih izvješća; što obuhvaća bilancu stanja, račun dobiti i gubitka, izvještaj o zadržanoj dobiti, te izvještaj o novčanom tijeku; je najbitniji korak računovodstvenog ciklusa, pošto predstavlja svrhu financijskog računovodstva.

Drugim riječima, koncept financijskog izvještavanja i proces računovodstvenog ciklusa su usredotočeni na pružanje korisnih informacija u obliku financijskih izvješća eksternim korisnicima. Ova izvješća su krajnji proizvod računovodstvenog sustava svakog poduzeća. U principu, priprema izvješća je osnovna svrha financijskog računovodstva.

Kako se pripremaju financijska izvješća?

Priprema financijskih izvješća može biti jednostavna ili složena, ovisno o veličini poduzeća. Nekim izvješćima su potrebne i bilješke u fusnotama, dok neka izvješća nemaju potrebe za istima. Ovakve pojedinosti uglavnom ovise o veličini društva.

« Back to Glossary Index