Principi konzervativizma

Načelo konzervativizma sugerira da društvo treba predvidjeti i zabilježiti buduće gubitke, a ne buduće dobitke. Drugim riječima, uvijek se trebate oslanjati na najkonzervativnije ishode svake transakcije. Ovo načelo omogućuje da financijska izvješća i informacije o poslovanju društva nisu precijenjene ili obmanjujuće.

U situacijama kada postoji neizvjesnost, prema načelu konzervativizma uvijek treba odabrati manje povoljan ishod. To bi moglo rezultirati minimiziranjem profita zbog evidentiranjem precijenjenih troškova i gubitaka, umjesto maksimiziranja profita do kojeg bi došlo zbog precijenjenih dobitaka i prihoda. Ako postoji neizvjesnost u vezi gubitka ili potencijalnog gubitka uvijek ga treba evidentirati, a ako postoji sumnja o eventualnom dobitku onda to ne bi trebalo zabilježiti. Naravno ako postoji izvjesnost o dobitku tada to svakako treba evidentirati.

« Back to Glossary Index