Povrat na zadržanu dobit

Povrat na zadržanu dobit (RORE) je financijski omjer koji izračunava koliko društvo zaradi svojim dioničarima reinvestirajući  dobit natrag u društvo. Omjer je izražen kao postotak, a veći postotak znači naravno i veći povrat.

Omjer povrata na zadržanu dobit važan je alat za investitore, budući da otkriva mnogo o potencijalu društva za učinkovitost i rast. Niski prinos na zadržanu dobit signalizira investitorima da bi društvo trebalo raspodijeliti dobit kao dividendu dioničarima, budući da ta akumulirana gotovina ne stvara dodatni rast za društvo. Drugim riječima, akumulirana gotovina može biti od veće koristi prilikom privlačenja novih ulagača i zadržavanja sadašnjih dioničara zadovoljnih isplatom dividende.

Dakle, da biste započeli proces evaluacije, pronađite godišnje izvješće tvrtke ili pogledajte javna priopćenja s financijskim informacijama te slijedite korake u nastavku kako biste vidjeli kako izračunati ROCE omjer.

 

Izračun

Postoji nekoliko različitih načina za ostvarivanje povrata na zadržanu dobit. Najjednostavniji način izračuna formule povrata na zadržanu dobit jest korištenje objavljenih informacija o zaradama po dionici (eng. EPS) u razdoblju po vašem izboru.

RORE jednadžba bi izgledala ovako:

Povrat na zadržanu dobit% = (najnoviji EPS – prvo razdoblje EPS-a) / (kumulativni EPS za razdoblje – kumulativne isplaćene dividende za razdoblje)

Da biste izračunali, prvo pronađite zbroj svih zarada po dionici tijekom razdoblja koje ocjenjujete i iznos svih dividendi isplaćenih dioničarima u tom razdoblju. Oduzmite kumulativne dividende isplaćene iz kumulativnog EPS-a. Ovo je vaš nazivnik za sljedeći korak.

Drugi korak je pronaći razliku, odnosno rast / gubitak tijekom vremena u EPS-u od početka do kraja razdoblja. Podijelite ovaj rezultat s rezultatom u prvom koraku. Ova vrijednost izražava se kao postotak.

 

Tumačenje i interpretacija

Kada tražite dionicu s stalnim rastom, cilj je pronaći onu koja iz godine u godinu generira više zarade s novcem koji su zadržali dioničarima.

Dioničar može biti zadovoljan malom dividendom od 1% sve dok još ima dobitaka na dionicama. Na tržištu na kojem vlasnik obveznica može ostvariti samo 5% povrata, 1% dividende zajedno s 15% povrata na zadržanu dobit koja je proizvela 50% povećanje EPS-a tijekom pet godina je privlačnija.

Važno je da je RORE približno oslikava prirodu posla i posao konkurenata. Ako drugo društvo u istom sektoru ostvaruje manji povrat na zadržanu dobit, to ne znači nužno da je to loša investicija. To samo može značiti da je društvo starije i da više nije u fazi visokog rasta. U takvoj fazi poslovnog ciklusa, očekivalo bi se da će doći do manjeg RORE-a i veće isplate dividende.

 

Korisnost izračuna povrata na zadržanu dobit vidljiva je za investitore jer može pomoći u razlikovanju mogućnosti rasta te čak otkriti je li tvrtka toliko stabilna da konstantno isplaćuje visoke dividende dioničarima od zarade. Također je važno da menadžment prati učinkovitost poslovanja. Niži prinosi na zadržanu dobit mogu signalizirati potrebu za poboljšanjem procesa ili nečim drugim kako bi se ostvario veći profit od kapitala.

Također je korisno upotrijebiti to znanje kako bi se vidjelo koliko je zadržana dobit društva doprinijela povećanju tržišne cijene dionice tijekom vremena. Društva s većim RORE-om, ali neusklađenim povećanjem tržišne cijene, mogu imati i druge čimbenike koje je potrebno ocijeniti. Stoga je važno koristiti povrat na zadržanu dobit kao dopunu drugim alatima za financijsku analizu.

« Back to Glossary Index