Povlaštena isplata dividende

Povlaštena isplata dividende – takva vrsta isplate koja ide iz zarade iz tekućeg razdoblja, zarade iz ranijih razdoblja ili se može zadržati u rezervi, svojim imateljima isplaćuje se po fiksnoj stopi i prvima.

« Back to Glossary Index