Povijesni princip troškova

Povijesni princip troškova je računovodstveno načelo prema kojem je  imovina evidentirana u bilanci po vrijednosti po kojoj je nabavljena, a ne po trenutnoj tržišnoj vrijednosti.  Primjerice društvo je kupilo poslovnu zgradu, ali su u međuvremenu porasle cijene nekretnina. Bez obzira na sadašnju vrijednost zgrade, ona se i dalje evidentira u bilanci po nabavnoj vrijednosti. Ovaj princip se koristi kako bi se utvrdio iznos kapitala koji je odvojen za stjecanje imovine. Prema povijesnom principu troškova i imovina i obveze se evidentiraju po nabavnoj vrijednosti.

« Back to Glossary Index