Operativna marža

Operativna marža je omjer koji mjeri postotak dobiti prije kamata i poreza u prihodima od prodaje. Drugim riječima operativna marža prikazuje koliki postotak prihoda ostaje nakon što društvo podmiri operativne troškova.

Operativna marža je važna za vjerovnike i investitore jer pomaže pokazati koliko je poslovanje društva snažno i profitabilno. Na primjer ako društvo koje prima 30 posto svojih prihoda od svog poslovanja znači da svoje poslovanje odvija glatko, a taj prihod podupire društvo. To također znači da ovo društvo ovisi o prihodima od poslovanja. Ako se aktivnosti društva krenu smanjivati, društvo će morati pronaći novi način generiranja prihoda. S druge strane društvo koje primjerice pretvara svega 3 posto svojih prihoda u operativni prihod može biti upitna za investitore i vjerovnike.

Operativna marža izračunava se dijeljenjem poslovnih prihoda s neto prodajom tijekom razdoblja.

Operativna marža = Poslovni prihodi / Neto prodaja

Prihod od poslovanja obično se iskazuje zasebno u računu dobiti i gubitka prije prihoda od neoperativnih aktivnosti kao što su prihodi od kamata i dividendi.

Operativna marža je ključni pokazatelj za investitore i vjerovnike kako bi vidjeli kako društva održavaju svoje poslovanje. Ako društva mogu zaraditi dovoljno novca iz svog poslovanja kako bi održale poslovanje, društvo se obično smatra stabilnim. S druge strane, ako društvo zahtijeva i operativni i neoperativni prihod za pokrivanje operativnih troškova, to pokazuje da poslovne aktivnosti društva nisu održive.

Veća operativna marža povoljnija je u usporedbi s nižom operativnom maržom jer to pokazuje da društvo zarađuje dovoljno novca iz svojih tekućih operacija kako bi platila svoje varijabilne i fiksne troškove.

Primjerice, društvo s operativnom maržom od 20 posto znači da za svaku kunu dohotka ostaje 20 lipa dobiti nakon što su plaćeni operativni troškovi. To također znači da je preostalo 20 lipa za pokrivanje troškova koji nisu operativni. Prilikom analize svakako je važno usporediti operativnu maržu društva s operativnim maržama društava unutar industrije jer iznosi bruto marže mogu znatno oscilirati od industrije do industrije.

« Back to Glossary Index