Omjer goodwilla i imovine

Omjer goodwilla i imovine

Omjer goodwilla i imovine je financijski omjer koje uspoređuje nematerijalnu imovinu poput goodwilla, položaja u industriji ili jedinstvenu poziciju na tržištu s drugom imovinom društva kako bi se utvrdilo je li goodwill ispravno evidentiran.

Goodwill je sinonim za ugled i poslovanje koje može biti velika prednost za društvo. Računovodstveni izraz goodwill omogućuje društvima da procjene vrijednost svog ugleda u novčanom obliku. Iako je goodwill važan i može imati značajnu vrijednost, njegova vrijednost mora se usporediti s ostalom imovinom pri određivanju vrijednosti društva.

Omjer goodwilla i imovine prikazuje vrijednost konačne imovine društva i snage njenog imena. Što je veći omjer to je veća vrijednost goodwilla i stvarne imovine društva.

US GAAP i Međunarodni računovodstveni standardi MSFI dali su menadžmentu isključivu odgovornost za praćenje i vrednovanje goodwilla. Stoga bi investitori, vjerovnici i vlastiti menadžment trebali pažljivo pregledati procjene imovine i razgledati nemonetarne stavke kao što su odnosi s klijentima i ugled marke i materijalna imovina kao što su nekretnine, postrojenja i oprema. Davanje precijenjene vrijednosti brendu ili reputaciji može iskriviti pravu financijsku sliku i sakriti potencijalne probleme.

Omjer goodwilla prema imovini dobiva se dijeljenjem ukupnog goodwilla s ukupnom imovinom društva. Prvi korak pri ovom izračunu je pronalaženje vrijednosti goodwilla i ukupne imovine društva. Vrijednost ukupne imovine i goodwilla se uzima iz bilance. Pri izračunu ovog pokazatelja potrebno je razlikovati goodwill od nematerijalne imovine. Iako je goodwill nematerijalna imovina, on je obično vezan za stavke koje se ne nalaze u bilanci kao što su ugled ili svijest o brendu.

Društva obično imaju goodwill u svojim bilancama ako kupuju druga društva ili imovinu za više od knjigovodstvene vrijednosti ili fer tržišne vrijednosti društva ili imovine. Primjerice, ako društvo B vrijedi 30 milijuna kuna, a društvo A kupuju je ga za 40 milijuna dolara, 30 milijuna dolara bilo bi evidentirano kao kupnja imovine, a preostalih 10 milijuna kao goodwill.

Omjer goodwilla prema imovini predstavlja koliki postotak ukupne imovine se odnosi na goodwill.

Dioničari i investicijski analitičari obraćaju pozornost na promjene u omjeru goodwilla i imovine kako bi vidjeli utjecaj spajanja i akvizicije na vrijednost društva. Primjerice smanjenje omjera goodwilla i ukupne imovine može značiti da je imidž marke na neki način narušen, ali također može biti uzrokovan povećanjem vrijednosti imovine društva.  Ako se taj omjer nastavi smanjivati kao posljedica oštećenja imidža, ugleda ili sličnog, društvo će morati smanjiti vrijednost svog goodwilla čime će se smanjiti i vrijednost ukupne imovine društva. To se jasno vidi na financijskim izvještajima, pa se lako može utvrditi ako je to uzrok.

Povećani omjer goodwilla prema aktivi označava stečeni goodwill i nadmašuje ostale vrijednosti imovine. To bi moglo značiti da društvo stječe više društava i plaća za njih, odnosno da stječe materijalnu imovinu male vrijednosti i popunjava bilancu „nestvarnom imovinom“.

To bi mogla biti dobra stavka za običnog dioničara, označavajući rast marke, ali za vlasnika obveznica bi moglo izgledati zastrašujuće jer je vrijednost goodwilla besmislena prilikom likvidacije društva.

Kao i kod drugih alata za financijsku analizu, ovaj omjer predstavlja neke ključne informacije o zdravlju društva u relativnom smislu. Uvijek treba istražiti što je temeljni uzrok visokog ili niskog omjera goodwilla i imovine, te usporediti s drugim društvima u industriji.

« Back to Glossary Index