Odnos duga i kolaterala

Kolateral je sredstvo koje pripada dužniku a zajmodavac može legalno oduzeti u slučaju neplaćanja obveza prema zajmodavcu. Najčešći primjer je kuća kupljena hipotekom. Iako kuća pripada vama, zajmodavac vam može oduzeti kuću i prodati je ako ne uspijete platiti dogovorene mjesečne rate.

Bez obzira na vrstu duga, vrijednost založene imovine obično je veća od iznosa koji je zajmodavac spreman posuditi. Koji dio vrijednosti kolaterala možete posuditi poznat je kao omjer duga i kolaterala, a jednak je ukupnom iznosu duga podijeljenom s procijenjenom vrijednošću kolaterala koji ste založili. Ako je banka spremna odobriti kredit od 80.000 kuna za kupnju automobila vrijednog 100.000 kuna, omjer je 80.000/100.000, odnosno 0.8.

Omjer duga i kolaterala kritičan je iz perspektive zajmodavca jer će odrediti vjerojatnost povrata zajma u slučaju neispunjavanja obveza. Što manji omjer, to bolje po zajmodavca.

« Back to Glossary Index