Neto poslovni prihod

Neto operativni (poslovni) prihod je formula profitabilnosti koja se često koristi za mjerenje potencijala dobiti i financijskog zdravlja nekretnine izračunavanjem prihoda nakon odbitka operativnih troškova. Drugim riječima, neto poslovni prihod mjeri iznos novčanih tokova imovine nakon što su plaćeni svi potrebni troškovi.

Investitori u nekretnine i vjerovnici koriste ovaj izračun kako bi procijenili novčane tokove određene imovine i utvrdili je li to dobra investicija. Oni također koriste ovaj omjer za formuliranje početne vrijednosti imovine. Na primjer, oni gledaju koliko novca imovina može generirati nakon što su svi operativni troškovi plaćeni kako bi se ustanovilo koliko je ta imovina vrijedna.

Ovaj izračun ne koristi se isključivo za nekretnine. Druge industrije ovaj izračun nazivaju EBIT ili dobit prije kamata i poreza te ga također koriste kako bi se ustanovilo koliko profitabilno društvo posluje te kako bi se donijele prave odluke o ulaganjima.

« Back to Glossary Index