Neto kamatna marža

Neto kamatna marža je pokazatelj profitabilnosti.

Neto kamatna marža određena je strukturom bilance i kamatnim stopama koje se primjenjuju na pojedine stavke aktive odnosno pasive.

Ovaj pokazatelj izračunava koliko novca investicijsko društvo ili banka zarađuje na svojim investicijskim aktivnostima. Banke i druge financijske institucije obično ga koriste za analizu svojih investicijskih odluka i praćenje profitabilnosti svojih aktivnosti kreditiranja. Investicijska društva također koriste tu maržu za mjerenje uspjeha donošenja odluka o upravljanju investicijskim fondovima.

Neto kamatna marža = ((kamatni prihodi – kamatni rashodi)/prosječna ukupna imovina)) x 100

« Back to Glossary Index