Načelo pouzdanosti

Načelo pouzdanosti omogućuje da se u računovodstvenom sustavu evidentiraju samo one transakcije i događaji koji se mogu potkrijepiti objektivnim dokazima. Neki od primjera dokaza su: račun, bankovna izvješća, mjenice, itd. Ovo načelo koristi se kao smjernica u određivanju financijskih informacija koje treba prikazati u računovodstvenim evidencijama društva.

Ovo načelo omogućava da računovodstveni izvještaji i zapisi o društvu daju najtočnije dostupne informacije. Sve informacije moraju biti relevantne za investitore, revizore, rukovoditelje i druge korisnike financijskih izvještaja društva. Relevantne su one informacije koje su korisne, važne, pravovremene i razumljive, te na temelju njih vanjski i unutarnji korisnici mogu donositi odluke.  Svrha ovog načela je osiguranje pouzdanih, istinitih i pravovremenih računovodstvenih informacija i financijskih izvještaja.

« Back to Glossary Index