Načelo objektivnosti

Načelo objektivnosti navodi da računovodstvene informacije i financijsko izvještavanje moraju biti neovisni i utemeljeni na nepristranim dokazima. Računovodstvene informacije moraju biti utemeljene na istraživanju i činjenicama, a ne samo na mišljenju računovođe. Cilj načela objektivnosti je izrada objektivnih, pouzdanih i nepristranih financijskih izvještaja. Ovo načelo omogućuje da financijski izvještaji budu točni i da se mogu koristiti za predviđanje budućeg stanja društva. Zahvaljujući načelu objektivnosti financijski podaci se mogu provjeriti iz mnogih izvora te financijske informacije postaju upotrebljive za investitore i vjerovnike.

« Back to Glossary Index