Načelo konzistentnosti

Prema načelu konzistentnosti društvo treba koristiti iste računovodstvene politike, standarde i metode za evidenciju istih događaja u različitim obračunskim razdobljima.  Cilj načela konzistentnosti je izbjegavanje bilo kakve namjere od strane uprave da manipulira financijskim informacijama kako bi njihova financijska izvješća izgledala bolje.

Sve dok se prilikom izrade financijskih izvještaja konzistentno korištene računovodstvene politike i načela, financijska izvješća će biti točna i pouzdana. Ispravnost donošenja odluka uvelike ovisi o točnosti financijskih informacija.

« Back to Glossary Index