Kvalitativne osobine

U računovodstvu kvalitativne osobine uključuju se: relevantnost, pouzdanost, usporedivost i razumljivost.

Relevantnost – informacije moraju biti relevantne za potrebe korisnika, što je slučaj kada informacije utječu na ekonomske odluke korisnika.

Pouzdanost – Informacije moraju biti točne, nepristrane i ne smiju dovoditi korisnika u zabludu. Informacije trebaju vjerodostojno prikazati transakcije i druge događaje, odražavati temeljnu suštinu događaja i razborito predstavljati procijene i neizvjesnosti putem pravilnog objavljivanja.

Usporedivost – Informacije moraju biti usporedive s financijskim informacijama prezentiranim za druga obračunska razdoblja kako bi korisnici mogli prepoznati trendove u uspješnosti i financijskom položaju izvještajnog subjekta.

Razumljivost – Informacije moraju biti lako razumljive korisnicima financijskih izvještaja. Poželjno je da prosječan korisnik financijskih izvještaja može bez problema razumjeti sve informacije prikazane u financijskim izvještajima.

« Back to Glossary Index