Koncept poslovnog subjekta

Koncept poslovnog subjekta definira poduzeće kao samostalnu cjelinu neovisnu o drugim poduzećima ili vlasnicima, te se u financijske izvještaje uključuju samo one transakcije koje se odnose na poslovanje tog poduzeća bez obzira na onu imovinu i transakcije koje su u osobnom vlasništvu vlasnika.

U slučajevima velikih poslovnih subjekata koji posluju npr. kao koncerni, sastavljaju se konsolidirani financijski izvještaji koji pritom uključuju sva poduzeća koja su dio tog koncerna, a u nekonsolidiranim financijskim izvještajima su vidljive informacije o isključivo jednom poduzeću.

« Back to Glossary Index