Kapitalne rezerve

Kapitalne rezerve su dio kapitala kojeg društvo ostvaruje:

  • realizacijom dionica, odnosno udjela iznad nominalne vrijednosti upisanog kapitala odnosno iznad troška stjecanja trezorskih dionica (udjela),
  • kao i dodatno uplaćen kapital i
  • sve ostalo prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Kapitalne rezerve nalaze se u bilanci u pasivi.

« Back to Glossary Index