Izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)

Izvještaj o novčanim tokovima pripremljen indirektnom metodom prilagođava neto dobit  za promjene u bilanci, kako bi se izračunao novčani tok od poslovnih aktivnosti. Drugim riječima, promjene u imovini i obvezama koje utječu na promjenu novca kroz godinu se dodaje ili oduzima od neto profita na kraju razdoblja kako bi izračunali poslovni novčani tok.

Jedina razlika između direktne i indirektne metode jesu poslovne aktivnosti. Direktna metoda prikazuje sve primitke i izdatke novca od individualnih izvora da bi izračunali novčani tok iz poslovnih aktivnosti. To ne samo da je teško napraviti, već i zahtjeva potpuno razdvojenu uskladu koja sliči indirektnoj metodi kako bi se dokazala točnost novčanog toka iz poslovnih aktivnosti.

Društva preferiraju indirektnu metodu jer su informacije za izradu lako dostupne u računovodstvenom programu. Ustvari, uopće ne morate za izradu koristiti računovodstveni program. Sve što trebate je komparativni račun dobiti i gubitka. Pogledajmo izgled i kako pripremiti Izvještaj o novčanom toku indirektnom metodom.

Izgled

Novčani tok iz poslovnih aktivnosti koji koristi indirektnu metodu za izračun, započinje neto profitom za promatrano razdoblje, a prate ga nenovčani troškovi, dobitci i gubitci koji se trebaju ponovno vratiti ili oduzeti od neto profita te nenovčane aktivnosti obično uključuju:

  • Trošak deprecijacije
  • Trošak amortizacije
  • Dobitak ili gubitak prodaje imovine
  • Gubitak od nastalih dugova

Nenovčani troškovi i gubitci se moraju dodati natrag, a dobitci se moraju oduzeti.

Sljedeći odjeljak poslovnih aktivnosti prilagođava neto dobit za promjene u imovini koji utječu na zalihe novca. To obično uključuje:

  • Obveze
  • Inventar
  • Predujmi
  • Primitci od zaposlenika i vlasnika

Ovdje priprema indirektnom metodom postaje zbunjujuća. Morate uzeti u obzir kako promjene na navedenim kontima utječu na novac da bi prepoznali kako treba prilagoditi prihod. Kako se imovina povećava tijekom godine, novac se mora koristiti za kupovinu te nove imovine. Stoga, neto povećanje imovine zapravo rezultira smanjenjem novca, pa moramo oduzeti to povećanje od neto profita. To također vrijedi i za obrnutu situaciju. Ako se konto imovine smanji, morat ćemo pridodati taj iznos nazad u prihod. Općenito pravilo za pripremu izvještaja o novčanom toku indirektnom metodom:

Povećanje imovine: smanjiti novac za taj iznos
Smanjenje imovine: povećati novac za taj iznos

Zadnji odjeljak operativnih aktivnosti prilagođava neto dobit za promjene u kontima obveza koji utječu na zalihe novca tijekom godine.

Konta koja se obično koriste:

  • Obveze
  • Obračunati troškovi

Pripremite se. Ako se niste zbunili kod kategorije imovine, možda ćete se zbuniti kod kategorija obveza, pošto se povećanje obveze bilježi na potražnoj strani umjesto na dugovnoj, kao kod imovine, kategorija obveza funkcionira obrnuto od kategorije imovine. Drugim riječima, povećanje obveza  se treba bilježiti kao povećanje novca. Uzmimo obveze za primjer. Ako se obveze povećaju tijekom godine, znači da smo kupili nešto bez korištenja novca. Stoga, taj iznos se mora vratiti.

Osnovni savjeti za konta obveza:

Povećanje obveza: dodati iznos novca
Smanjenje obveza: oduzeti iznos od novca

« Back to Glossary Index