Izvanredne stavke

Izvanredne stavke su prihodi i rashodi uključeni u račun dobiti i gubitka koji se posljedica neuobičajenih i rijetkih događaja. Izvanredne stavke su rezultat netipičnih i nepredviđenih događaja i obično se detaljnije objašnjavaju u bilješkama uz financijske izvještaje. Društva su do 2015. godine prikazivala izvanrednu stavku odvojeno od svoje operativne dobiti jer su se obično bilježile kao jednokratni prihod ili rashod i nije se očekivalo da će se ponoviti u budućnosti. Izvanredne stavke moraju biti posljedica neobičnih događaja koji nisu povezani s redovnim poslovanjem i tipičnim aktivnostima društva. Osim izdvajanja izvanrednih stavki u računu dobiti i gubitka, društva su bila dužna procijeniti porez na dobit iz tih stavki i objaviti učinak zarade po dionici. Izvanredna stavka koja se nekad iskazivala odvojeno u računu dobiti i gubitka morala je ispunjavati jedan od sljedećih kriterija:

  • bila je materijalna u odnosu na dohodak prije izvanrednih stavki
  • bila je značajna za trend godišnje zarade prije izvanrednih stavki
  • bila je materijalna po drugim kriterijima

Primjeri izvanrednih stavki su razni katastrofalni događaji poput potresa, tsunamija, požara i drugih katastrofa. Osim katastrofalnih događaja izvanredne stavke mogu biti primjerice prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine ili prihodi od naplate prethodno otpisanih potraživanja.

Ažuriranjem međunarodnih računovodstvenih standarda u siječnju 2015. godine eliminirana je ideja o izvanrednim stavkama. Društva više nisu obvezna procjenjivati učinak poreza na dobit izvanrednih stavki i dobiti po dionici. Danas se izvanredni prihodi klasificiraju u računu dobiti i gubitka kao ostali poslovi prihodi. Ostali poslovni prihodi obuhvaćaju promete na potražnoj strani konta skupine 78 ostali poslovni prihodi. Izvanredni rashodi klasifiiraju se u računu dobiti i gubitka kao ostali poslovni rashodi. Ostali poslovni rashodi obuhvaćaju konta skupine 73 ostali poslovni rashodi.

« Back to Glossary Index