Izjava o vlasničkom kapitalu dioničara

Izvještaj o dioničkom kapitalu, koji se često naziva izvještaj o promjenama u kapitalu, jedan je od četiri financijska izvještaja opće namjene i drugi je financijski izvještaj pripremljen u obračunskom ciklusu. Ova izjava prikazuje kako se kapital mijenja od početka obračunskog razdoblja do kraja.

Izjava o dioničkom kapitalu prikazuje sve račune kapitala koji utječu na završni saldo kapitala, uključujući obične dionice, neto dobit, uplaćeni kapital i dividende. Ovaj dubinski pogled na pravednost najbolje se pokazuje u proširenoj računovodstvenoj jednadžbi.

Drugim riječima, izjava o dioničarskom kapitalu je osnovno usklađivanje kako se izračunava završni kapital. Kako se stanje kapitala na dan 1. siječnja pretvorilo u stanje kapitala na dan 31. prosinca?

Prvo, početni kapital se prikazuje nakon čega slijedi nova ulaganja dioničara zajedno s neto prihodom za godinu. Drugo, sve dividende i neto gubici oduzimaju se iz ravnoteže vlasničkog kapitala čime dobivate završno stanje kapitala za obračunsko razdoblje.

Kao što možete vidjeti, neto dohodak je potreban za izračunavanje završnog stanja kapitala za godinu. Stoga se izvještaj o promjenama u kapitalu mora pripremiti nakon izvještaja o dobiti.

Ova izjava sadrži četiri odjeljka:

  • Početni stanje
  • Dodaci
  • Oduzimanje
  • Završno stanje

Početak stanja kapitala uvijek je naveden na vlastitoj liniji, nakon čega slijede dva uvučena odjeljka: dodavanje i oduzimanje. Dodaci uključuju nova ulaganja i neto dobit ako je društvo profitabilno. Ako društvo nije profitabilno, neto gubitak godine uključen je u oduzimanje zajedno s dividendama vlasnicima. U posljednjem retku ove izjave uvijek se navodi završno stanje kapitala.

Kao i sva financijska izvješća, izjava o dioničarskom kapitalu ima naslov koji prikazuje naziv društva, naslov izjave i vremensko razdoblje izvješća. Na primjer, godišnji račun dobiti i gubitka za bilo koje društvo imao bi sljedeći naslov:

  • Društvo d.d.
  • Izjava o vlasničkom kapitalu dioničara
  • Za godinu završenu 31. prosinca 2018.
« Back to Glossary Index