Imovina

Upravljanje poslovnim sredstvima nedvojbeno je jedan od najvažnijih poslova upravljanja društva. Kao takav, računovodstvo tih sredstava od presudne je važnosti za poslovni uspjeh. Imovina je nešto što ima ekonomsku vrijednost i koju organizacija drži za dobrobit u sadašnjosti i budućnosti. Imovina se široko razvrstava u dvije kategorije temeljem vremenskog razdoblja unutar kojeg se očekuje da će se pretvoriti u gotovinu ili koristiti u poslovanju.

Kratkotrajna imovina

Ti se resursi (zalihe, potraživanja, financijska imovina, novac) često nazivaju likvidnim sredstvima jer se tako lako mogu pretvoriti u gotovinu u kratkom vremenskom razdoblju. Na primjer, uzmite zalihe. Zalihe se lako mogu prodati za gotovinu u narednih 12 mjeseci. Suprotno tome, opremom koju je mnogo teže prodati. Također, očekuje se da će zalihe biti prodane u normalnom tijeku poslovanja za trgovce. Oprema, s druge strane, nije. Ovaj je koncept iznimno važan za upravljanje u svakodnevnom poslovanju društva. Kako mjesečni računi i zajmovi dospijevaju, menadžment mora pretvoriti dovoljno tekućih sredstava u gotovinu da plati svoje obveze. Međutim, uprava nije jedina zainteresirana za ovu kategoriju imovine. Ulagači i vjerovnici koriste nekoliko različitih omjera likvidnosti kako bi analizirali likvidnost društva prije nego što ulažu ili daju u posjed. Ulagači žele znati da će njihova investicija i dalje rasti, a društvo će moći platiti dugove u budućnosti. S druge strane, vjerovnici jednostavno žele znati da će njihova glavnica biti vraćena kamatom.

Dugotrajna imovina

Dugotrajna imovina je u osnovi ona imovina koju je društvo kupilo s namjerom da ju koristi u poslovanju i njihove koristi vjerojatno će nastati nakon nekoliko godina. Takva stalna sredstva podijeljena su na materijalnu imovinu kao što su zemljište, građevine, oprema, strojevi, namještaj, softver, vozila i nematerijalnu imovinu, kao što su patenti, autorska prava i zaštitni znakovi. Dugotrajna imovina je važna jer pruža vrijedne informacije o financijskom zdravlju tvrtke i sposobnosti generiranja zarade do učinkovitog upravljanja imovinom. Za investitore, društva s visokim povratom na imovinu (ROA) ukazuju na kupovinu društva, koji su ujedno i pouzdan izvor prihoda. Većinu vremena, ta društva, distribuiraju dividende. Međutim, kako društva amortiziraju dugotrajnu imovinu, financijski analitičari trebaju pažljivo pregledati financijska izvješća kako bi bili sigurni da su brojevi dobro determinirani.

« Back to Glossary Index