Goodwill/imovina

Goodwill/imovina – označava veću vrijednost poduzeća koje ono ima radi svojeg ugleda, položaja na tržištu, organizacije, kvalitete zaposlenog osoblja i sličnih čimbenika koji se teško mogu mjeriti. Isti predstavlja vrijednost neodvojivu od poduzeća i ne može se samostalno kupovati niti prodavati. Vrijednost goodwilla ostvaruje se prodajom kompletnog poduzeća po cijeni koja je veća od vrijednosti njegove imovine.

« Back to Glossary Index