Glavna knjiga

Glavna knjiga ili računovodstvena knjiga je zabilješka ili dokument koji sadrži sažetke konta koje koristi društvo. Drugim riječima, glavna knjiga je zabilješka u kojoj se bilježe detalji svih poslovnih konta i aktivnost konta tijekom perioda. Na konto možete gledati kao na bilježnicu punu poslovnih transakcija iz specifičnih konta, dakle bilježnica novca sadrži bilješke vezane za poslovne transakcije u kojima je uključen novac.

Glavna knjiga se može smatrati mapom koja sadrži sve bilježnice konta u tablici konta. Npr., mapa glavne knjige bi mogla sadržavati bilježnicu novca, bilježnicu potraživanja, te bilježnicu mjenica. Dakle, glavna knjiga je zabilješka ili sažetak svih konta.

Glavna knjiga se također smatra knjigom drugog unosa, jer se poslovne transakcije prvo bilježe u dnevnicima. Nakon što se sastave dnevnici za određeni period, sažetci konta se stavljaju u glavnu knjigu.

« Back to Glossary Index