Elementi računa

Obavezni elementi računa su:

 1. Podaci o izdavatelju – naziv, adresa, mjesto, OIB i IBAN
 2. Podaci o primatelju (kupcu/korisniku) – naziv, adresa i OIB
 3. Oznaka broja računa sukladno internom aktu – u formatu broj/poslovni prostor/naplatni uređaj (npr. 10/02/01)
 4. Datum i vrijeme izdavanja
 5. Datum dospijeća (ili rok plaćanja)
 6. Proizvodi i/ili usluge – naziv, cijena i količine
 7. Ukupni iznosi – bez poreza, iznosi poreza po stopama (sa prikazom osnovica) i ukupno sa porezima – za obveznike PDV-a
 8. Način plaćanja
 9. Osoba koja je kreirala račun – ime i prezime
 10. Datum isporuke ili izvršenja usluge (nije potrebno stavljati ako je istovjetan datumu računa)

Dodatni elementi računa mogu biti:

 • ZKI i JIR – samo za račune plaćene gotovinom ili karticama
 • Model i poziv na broj
 • Logotip izdavatelja
 • 2D barkod za brzo i jednostavno plaćanje računa
 • Oznaka trenutačne stranice i ukupnog broja (npr. 1/2, 2/2…)
 • Registar/sud, temeljni kapital, članovi uprave, IBAN (opet), naziv banke, SWIFT (ako poslujete sa inozemstvom), kontakt podatci (e-mail, telefon), itd.

Dodatno možete staviti svoj potpis i pečat, koji više nisu obavezni elementi računa, kao ni oznaka R1.

« Back to Glossary Index