Porezne novosti 2020 01 04 - Porezne i računovodstvene novosti u 2020.

Porezne i računovodstvene novosti u 2020.

NOVOSTI KOD OBRAČUNA PLAĆA U 2020. godini

  1. Za isplate plaća od siječnja povećanje osobnog dobitka sa 3.800 kn na 4.000 kn (vrijedi i za isplate plaća za prosinac 2019.)
  2. Od siječnja 2020 godine mogućnost korištenja osobnog dobitka na zadnjoj plaći
  3. Nove osnovice za obračun doprinosa u 2020. godini. Između ostalog, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine utvrđena je minimalna bruto plaća u svoti od 4.062,51 kn, sto je povećanje od 312,51 kn u odnosu na 2019. godinu. Za direktore društava minimalna osnovica ne može biti niža od 5.682,30 kn mjesečno u bruto iznosu, sto je povećanje za 191,10 kn u odnosu na 2019. godinu.

Nove osnovice za doprinose primjenjuju se pri isplati plaće u veljači za obračun plaće za siječanj.

Vise o promjenama za sve osnovice doprinosa možete pronaći na sljedećem linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_125_2504.html

 

ZAKONSKE OBVEZE PAUŠALISTA

Obrtnici paušalisti koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu imaju zakonski rok za predaju izvješća PO-SD o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu i prirezu poreza na dohodak do 15. siječnja 2020. godine.

Obrazac PO-SD se podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave, odnosno elektroničkim putem, ako su paušalisti korisnici sustava ePorezna. Godišnje izvješće o paušalnom dohotku na obrascu PO-SD za 2019. godinu sastavlja se na temelju podataka iz knjige prometa (obrazac KPR) te plaćenih predujmova paušalnog poreza i to kvartalno tijekom poreznog razdoblja.

U poslovne primitke potrebno je uključiti sve primitke ostvarene obavljanjem djelatnosti uključujući i sve poticaje i potpore dobivene u vezi s obavljanjem djelatnosti osim primljene potpore za samozapošljavanje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ).

Navedena potpora se izuzima iz primitaka, a potrebno je priložiti uz obrazac izvadak o primljenoj uplati i kopiju ugovora s HZZ. Na navedeni način se dokazuju i ostali priljevi koji se izuzimaju od oporezivanja (uplate pozajmica, krive uplate, uplate koje su vraćene i slično).

 

OD 01.01.2020. GODINE VIŠI IZNOSI POTICAJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE – OD 75.000,00 – 100.000,00 KUNA ZA JEDNOG KORISNIKA

Visina potpore određena je prema području u kojem osoba ima prebivalište i otvara poslovni subjekt uz uvjet da je najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva imala prebivalište na tom području, osim za indeks VII i VIII gdje se ne primjenjuje navedeni uvjet.

Prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a prema stupnju razvijenosti, potpore za samozapošljavanje dijele se u tri skupine i to:

  1. ­skupina za općine i gradove od I do IV  – potpora iznosi 100.000 kn
  2. skupina V do VI – potpora iznosi do 85.000 kn
  3. skupina VII do VIII – potpora iznosi do 75.000 kn

U koju skupinu pripadate pronađite na linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_132_3022.html

 

IZLAZAK IZ SUSTAVA PDV-A ZA 2020. GODINU PODNOSI SE NAJKASNIJE DO 15. SIJEČNJA 2020. GODINE

Porezni obveznik može poslati zahtjev za brisanjem iz registra obveznika PDV-a do 15. siječnja 2020. godine, uz pisani zahtjev nadležnoj poreznoj ispostavi u kojoj se nalazi sjedište poreznog obveznika.

Uvjeti za izlazak iz sustava PDV-a:

  • oporezive isporuke u prethodnoj poslovnoj godini su bile manje od 300.000,00 kuna
  • istek roka obveze ostanka u sustavu: obveznici koji su 2018. godini ušli u sustav PDV-a po sili zakona mogu nakon godine dana, uz ispunjene navedene uvjete, zahtijevati izlazak iz sustava. Obveznici koji su dobrovoljno ušli u sustav PDV-a moraju ostati upisani u registar najmanje 3 godine.

 

START JE INFORMACIJSKI SUSTAV KOJI OMOGUĆAVA POKRETANJE POSLOVANJA ZA TRGOVAČKO DRUŠTVO I OBRT NA DALJINU I BEZ PUNOMOĆNIKA, UNUTAR 3-5 DANA TE PUTEM SAMO 1 ELEKTRONIČKOG POSTUPKA.

Vise pročitajte na poveznici: https://start.gov.hr/st/index.html

Za više informacija i poreznim i računovodstvenim promjenama slobodno se obratite povratno.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants)