Akvizirajte društvo u 10 koraka

Akvizicija trgovackih drustava 2018 11 20 - Akvizirajte društvo u 10 koraka

Vaše društvo može rasti na dva načina; organski i putem akvizicija. Ako ste dosegli vrhunac organskim prirodnim rastom tada je logičan slijed rast putem akvizicija društva tj. preuzimanjem drugih trgovačkih društava.

Cjelokupna ideja oko akvizicija leži u postizanju sinergijskog efekta, odnosno stvaranje dodane vrijednosti, kroz preuzimanje, spajanje ili pripajanje društva.

U nastavku donosimo 10 ključnih koraka koji će vam pomoći kod provedbe akvizicije

 1. Razvijanje strategije za akviziciju

Menadžment društva treba imati jasnu sliku o tome na koji način se žele širiti i u kojem području. Bilo da se radi o proširenju neki proizvodnih linija, ulazak na nova tržišta, uvođenje novih tehnologija ili dobivanje novih znanja. Prije ulaska u proces akvizicije potrebno je definirati cilj i svrhu akviziranja/preuzimanja društva.

 1. Ciljevi akvizicije

Ciljevi akvizicije mogu biti raznovrsni ali ih je potrebno unaprijed definirati. Motivi za akviziciju mogu biti postizanje sinergije kroz povećanje prihoda ili kroz smanjenje troškova. Ulazak na nova tržišta i povećanje udjela na tržištu su česti motivatori za preuzimanje društava. Dodatni razlozi mogu biti dobivanja kompetitivne prednosti, preuzimanje brenda ili koncesije. Neka društva odluče napraviti zaokret u poslovanju jer vide da njihov poslovni model neće biti održiv u budućnosti. Ovim pristupom se diverzificira poslovanje i povećava mogućnost dugoročnog ostanka na tržištu.

 1. Uspostava kriterija odabira ciljnog društva za preuzimanje

Ovisno o segmentu poslovanja kojim se bavite ili koji vam stvara prepreke u daljnjem poslovanju, potrebno je uspostaviti ključne kriterije kod odabira društva. To može biti širenje na inozemno tržište, gdje ćete u obzir uzeti npr. lokaciju poslovanja ili bazu kupaca koje ciljno društvo posjeduje. Kod formiranja kriterija za odabir ciljnog društva najčešće se koriste ključni financijski pokazatelji; prihodi, profitabilnost, veličina aktive i sl.

 1. Preliminarna analiza target društava

Nakon što je definiran uži popis target društava za preuzimanje potrebno je napraviti preliminarnu analizu. Najveći izazov u ovom koraku je taj što target društva nisu spremna za preuzimanje jer nisi strukturirano pristupili ovom procesu. Kada su target društva napravila „čišćenje“ bilance tako da se normaliziraju sve stavke i prikaže realno stanje tada se iz financijskih izvještaja može dobiti bolja predodžba o stvarnoj vrijednosti svih ključnih pozicija. Ako target društva u ovoj fazi imaju pripremljen poslovni plan, elaborat o procjeni vrijednosti i informacijski memorandum cijeli proces je olakšan.

 1. Procjena vrijednosti poslovnih udjela/dionica

Na temelju poslovnog plana dostavljenog od strane menadžmenta target društva izradite procjenu vrijednosti putem DCF metodologije (više o DCF metodi). Proučite usporedna društva i provjerite po kojim multiplikatorima se vrednuju slična društva na tržištu kapitala. Pronađite usporedne transakcije i uvidite po kojim cijenama/multiplikatorima je netko kupio slično društvo. Svakako uzmite u obzir i kvantificirajte vrijednost kontrolne premije koju stječete.

 1. Procjena vrijednosti sinergije

Neovisno o vrijednosti društva kojeg preuzimate napravite procjenu vrijednosti sinergijskih učinaka koje ćete imati nakon akvizicije. Na temelju inkrementalnih novčanih tokova koje ste derivirali iz sinergijskih učinaka imat ćete predodžbu vrijednosti koju ova akvizicija za vas predstavlja.

Da bi nakon transakcije stvorili novu vrijednost nikako ne bi smjeli platiti cijenu koja je veća od zbroja procjene vrijednosti poslovnih udjela (eng. Stand alone value) i vrijednosti sinergijskih učinaka.

 1. Dubinsko snimanje

Na temelju dostavljenog informacijskog memoranduma imat ćete dovoljno informacija da strukturirate ponudu za preuzimanje. Ponuda nije obvezujuća sve dok se ne provede dubinsko snimanje (eng. Due diligence) target društva. U ovom koraku je nužno da provedete financijsko, pravno, porezno, tehničko i komercijalno dubinsko snimanje kako bi smanjili rizik iznenađenja nakon što postanete vlasnik target društva (više o dubinskom snimanju). Nakon što provedete dubinsko snimanje ako utvrdite da postoje značajni rizici možete umanjiti vrijednost društva ili vezati

 1. Strukturiranje pravne dokumentacije

Uz pretpostavku da je dubinska analiza završena bez većih iznenađenja pristupa se izradi kupoprodajnog ugovora (eng. Share Purchase Agreement) i novog društvenog ugovora (eng. Shareholders Agreement).

Kod izrade Ugovora o kupoprodaji potrebno je uzeti sljedeće elemente u obzir:

 • Datum transakcije
 • Kupoprodajna cijena
 • Uvjeti i modeli plaćanja (posebno obratiti pozornosti ako se ne isplaćuje cijeli iznos naknade odjednom)
 • Opcije (call, put, drag along, tag along) koje bi mogle postojati ako prodavatelj ostaje djelomično u vlasničkoj strukturi

Kod izrade društvenog ugovora potrebno je obratiti pozornost na pravo upravljanja društvom i na pravo raspodjele dobiti ili isplate dividende. Također je bitno unaprijed definirati izlaznu strategiju; pravo prvokupa, model vrednovanja poslovnih udjela/dionica u trenutku izlaska.

 1. Financiranje transakcije

Nakon što ste utvrdili vrijednost društva i dogovorili kupoprodajnu cijenu možete strukturirati transakciju na jedan od sljedećih načina:

 • Gotovinska transakcija
 • Zamjena udjela/dionica
 • Kupnja imovine

Financiranje vlastitim kapitalom ili dugom – ovisi o mogućnosti zaduživanja oba društva, pri čemu posebnu pozornost treba dati povećanju vrijednosti društva (sinergija). Najpoznatije financiranje dugom jest Leverage Buyout (LBO) i Bridge Loan.

Financiranje razmjenom dionica ili cash financiranje – ovisi o dostupnosti gotovine, zatim cijeni dionica ali i poreznim tretmanima na tržištu

 1. Zatvaranje transakcije

Pod zatvaranjem kupoprodaje podrazumijeva se potpisivanje kupoprodajnih dokumenata i isplata postojećih vlasnika. S obzirom na to da su faze dubinskog snimanja i pregovora završene ovaj korak bi trebao proći glatko.

Vaš sljedeći izazov je integracija novog društva u vaš postojeći sustav.

 Ako vam je potrebna pomoć kod strukturiranja ili provedbe procesa preuzimanja društava slobodno nam se obratite. 

(Popis potencijalnih društava za preuzimanja je dostupan na zahtjev. )

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

više o autorima

Osnivanje trgovačkog društva u 12 koraka – Vaš vodič do poduzetništva

Osnivanje trgovackog drustva - Osnivanje trgovačkog društva u 12 koraka – Vaš vodič do poduzetništva

Kako bi olakšali sam početak otvaranja trgovačkog društva, u nastavku vam donosimo korake i savjete koji bi vam mogli pomoći da što jednostavnije zaobiđete birokratske zamke i započnete s ostvarenjem svojih poduzetničkih vizija.

Od 1. siječnja 2019. godine u najavi je elektroničko otvaranja trgovačkog društva koje bi trebalo omogućiti formiranje društva u jednom danu, te ćemo vas obavijestiti o novostima kada najavljene reforme budu zaista implementirane.

1.   Korak: Tvrtka trgovačkog društva ili naziv

Jedan od težih početnih koraka pri otvaranju trgovačkog društva je sam odabir njegovog imena. Prvi korak iznenadi mnoge poduzetnike i može oduzeti dosta vremena pa navodimo par savjeta koji vam mogu olakšati taj proces:

 • Na stranicama sudskog registra možete provjeriti imena postojećih društava te vidjeti da li je vaše željeno ime već rezervirano.
 • Ime se mora jasno razlikovati od trgovačkog društva već upisanog u sudski registar kod istog registarskog suda. Ukoliko je ime slično, utoliko je pravilo da se mora razlikovati za minimalno 4 slova od postojećeg imena, stoga nadodajte riječ uz postojeće ime. Bitno je osigurati da se ime jasno razlikuje od imena postojećeg trgovačkog društva.
 • Ime može biti na hrvatskom jeziku, latiničnom pismu ili službenom jeziku države članice EU, a mogu se koristiti i arapski brojevi.
 • Riječ “Hrvatska” ili imena drugih država, te njene izvedenice, grbovi, zastave i sl. nisu dopušteni.
 • U društvo se može unijeti ime ili dio imena neke osobe samo uz njen pristanak, a ako je ta osoba umrla, uz pristanak njenih nasljednika. Ukoliko koristite osobna imena (primjerice djece/muža), utoliko morate donijeti rodni/vjenčani list. Navedeno vrijedi i za povijesne ili druge znamenite osobe.
 • Odaberite bar 2-3 imena zbog mogućnosti odbijanja imena od strane suda.

Rezervacija imena se radi u HITRO.HR poslovnicama FINE ili kod javnog bilježnika.

2.   Korak: Odabir djelatnosti

Prije odlaska kod javnog bilježnika, trebate definirati sve djelatnosti koje ćete upisati u sudskom registru, a kojim će se društvo baviti ili postoji mogućnost da će se baviti. Bitno je znati da se naknadno dodavanje djelatnosti naplaćuje, stoga uključite što više djelatnosti.

Bitno je znati da možete odmah uključiti djelatnosti koje zahtijevaju minimalne tehničke uvjete (poput trgovine, ugostiteljskog objekta itd.) i da posebne uvjete ne morate zadovoljavati pri otvaranju društva već ćete iste morati osigurati tek prije samog početka obavljanja navedene djelatnosti.

3.   Korak: Sjedište trgovačkog društva

Sjedište trgovačkog društva može biti u zakupljenom poslovnom prostoru ili na Vašoj kućnoj adresi, te ste obvezni potpisati ugovor o zakupu, neovisno ako ste Vi vlasnik prostora. Ugovor se u zadnjem koraku otvaranja društva dostavlja u poreznu upravu.

4.   Korak: Javni bilježnik, temeljni kapital i uplata pristojbi

Kada imate naziv društva i odabrali ste djelatnosti, možete otići kod javnog bilježnika.

Kod javnog bilježnika ponesite osobnu iskaznicu ili putovnicu (obvezna za strane državljane). Obvezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti. Nakon ovjera, dokumentacija se prosljeđuje u HITRO.HR ured.

Prijavu za upis u sudski registar sa svim potrebnim prilozima ovjerenim kod javnog bilježnika predajte u uredu HITRO.HR. Uplate sudskih pristojbi i osnivačkog pologa možete izvršiti u Fininoj poslovnici. Visinu pristojbi i uplatne račune ćete saznati kod javnog bilježnika. Nakon izvršenih uplata, HITRO.HR će kompletirati Vaš predmet i proslijediti ga na nadležni Trgovački sud elektroničkim putem.

Po upisu u registar, dobiti ćete Rješenje o osnivanju  društva i potvrdu o OIB-u koje ćete podignuti na šalteru HITRO.hr.

Na šalteru HITRO.hr ćete također ispuniti RPS obrazac koji je potreban za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD) za statistiku (dodjela matičnog broja i šifre glavne djelatnosti).  HITRO.HR će automatski po preuzimanju Rješenja o osnivanju dobiti rješenje za statistiku u roku od jednog radnog dana.

Što s temeljnim kapitalom? Uplatu temeljnog kapitala možete izvršiti u poslovnicama FINE ili pologom u željenoj banci. Uplata će biti izvršena na prijelazni račun, te ćete po završetku cijelog procesa u banci prilikom otvaranja računa prebaciti kapital na svoj račun.

Minimalni temeljni kapital za D.O.O. je 20.000,00 kn, a za J.D.O.O. je 10 kn.

5.   Korak: Izrada pečata

Kada podignete Rješenje trgovačkog suda, OIB i NKD na šalteru HITRO.hr, blizu ste kraja otvaranja društva. S kopijom Rješenja trgovačkog suda možete otići izraditi pečat. Cijena mu je do 250 kn te ga moete izraditi u roku 1 sata.

6.   Korak: Otvaranje računa u banci

Da bi otvorili račun u banci, bit će vam potrebno:

 • Rješenje trgovačkog suda i OIB
 • NKD
 • Pečat
 • Osobna iskaznica

Imajte sa sobom original za uvid i kopije za banku.

7.   Korak: Odabir knjigovodstvenog ureda

U ovom koraku, već bi trebali imati sklopljen ugovor s knjigovodstvenim servisom. Preporučujemo pri otvaranju trgovačkog društva savjetovanje o ključnim elementima vezanim za poslovanje i korisne porezne savjete za sam model poslovanja.

Cijena knjigovodstvenih servisa se razlikuje ukoliko ste sam zaposlenik, imate zaposlene, da li ste u sustavu PDV-a te očekivani obujam knjigovodstvene dokumentacije (ulaznih i izlaznih računa te ostalih dokumenata).

8.   Korak: Prijava u poreznu upravu

Nakon osnivanja društva, imate 8 dana da se prijavite u poreznu upravu. Odlazite u ispostavu porezne uprave sukladno sjedištu (LINK: https://www.porezna-uprava.hr/Adresar/Stranice/default.aspx). U poreznu upravu dokumente nosite sami ili se dogovarate s knjigovodstvenim servisom kojem dajete punomoć da isto izvrši umjesto vas. Dokumentacija koju je potrebno odnijeti:

 • Rješenje o registraciji kod Trgovačkog suda i OIB
 • NKD – Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od DZS-a
 • Potpisni karton žiro-računa ili ugovor s bankom
 • Ugovor o najmu poslovnog prostora
 • Ugovor o obavljanju računovodstvenih usluga ili Izjava da će društvo samostalno obavljati računovodstvo. Imajte sa sobom broj knjigovodstvenog servisa jer će vas tražiti prilikom upisa.
 • Ovisno o ispostavi, možda ćete morati ispuniti dodatne papire (tzv. očevidnike) s glavnim informacijama društva.

Ukoliko ste odlučili samovoljno ući u sustav PDV-a, utoliko ćete morati ispuniti Zahtjev za ulazak u sustav PDV-a. Prije navedenog, posavjetujte se s knjigovođom oko pozitivnih i negativnih strana ulaska u sustav PDV-a, sukladno vašom djelatnošću te ne zaboravite da na navedenom obrascu možete odabrati plaćanje PDV-a po naplaćenom principu (plaćanje PDV u obračunskom razdoblju kada naplatite račune od klijenta).

Ukoliko znate da ćete poslovati s EU, utoliko nemojte zaboraviti da trebate zatražiti PDV ID broj prije početka obavljanja usluga. PDV ID broj možete dobiti i ako niste u sustavu PDV-a, te se dobro informirajte kod knjigovodstvenog servisa za svoje obveze i prava. 

9.   Korak:  Prijava na mirovinsko i zdravstveno

Društvo, direktora društva i zaposlenike društva je potrebno prijaviti  u sustav mirovinskog osiguranja.

Prijavu u sustav mirovinskog možete putem punomoći prepustiti knjigovodstvenom servisu da to učini za vas elektronskim putem. Ako prijavu radite sami, odlazite na šalter mirovinskog gdje je potrebno prvo prijaviti društvo, a zatim djelatnike.

Dokumentacija za prijavu društva:

 • Tiskanica M-11p
 • Rješenje o upisu u sudski registar i NKD
 • Pečat
 • Osobna iskaznica

Dokumentacija za prijavu djelatnika:

 • Tiskanica M-1p
 • Pečat
 • Sa sobom ponesite ugovor o radu jer vas službenik na šalteru može zatražiti.

Na šalteru je moguće prijaviti do 3 djelatnika, svaki naknadni zaposlenik se mora prijavljivati isključivo elektronskim putem kroz e-Mirovinsko, stoga to radije prepustite knjigovodstvenom servisu. Prijava u zdravstveni sustav je automatska po registraciji djelatnika u sustav mirovinskog osiguranja.

 10.    Korak: Izrada predloška računa za izvršene usluge te cjenika usluga / proizvoda

Nakon što ste uspješno odradili sve administrativne korake za otvaranje društva, možete započeti s poslovanjem. Po početku poslovanja, ne smijete zaboraviti izraditi predložak za izdavanje vlastitih računa da biste bili u skladu s poreznim zakonima.

Ukoliko ćete izdavati račune putem fiskalne blagajne, utoliko će Vam poslužitelj pružiti predložak i izgled računa, a Vi ćete morati samo ispravno popuniti parametre koji će se nalaziti na izlaznom računu.

Ako poslujete preko transakcijskog računa i nećete imati fiskalnu blagajnu, predložak računa možete za početak napraviti u wordu/excelu (primjer excel dokumenta možete nas zatražiti putem e-maila).

Ukoliko ćete imati veći obujam izlaznih računa, utoliko razmislite o pružatelju usluga za kreiranje izlaznih računa.

Neovisno o tome da li izdajete račune putem fiskalne blagajne, obveznik ste Zakona o fiskalizaciji koji propisuje obvezne elemente računa, a to su:

 Numerički slijed računa

Broj računa ima propisan slijed sukladno Zakonu o fiskalizaciji i sastoji se od 3 elementa:

 1. Numerički slijed
 2. Oznaka prostora
 3. Oznaka uređaja

Navedeno znači da vaš broj računa mora sadržavati oznaku za prostor i uređaj, primjerice: 1/PJ1/1; 2/PJ1/1…. Ili 1/1/1; 2/1/1… ili 1/POSL1/1, 2/POSL1/1….

Operater

Na računu mora biti vidljiva oznaka operatera koji je izdao račun. Za navedeno predlažemo stavljanje šifre operatera umjesto imena zbog novog zakona o zaštiti osobnih podataka. 

Klauzula na računima:

Ukoliko niste u sustavu PDV-a, utoliko nemojte zaboraviti na vaš račun staviti napomenu: „PDV nije obračunat. Poduzetnik nije u sustavu PDV-a sukladno članku 90. stavak 2. Zakona o PDV-u.“

Također, postoje razne klauzule koje je potrebno staviti na račun ovisno o vrsti poslovanja i transakcija, za što se informirajte na vrijeme kod svog knjigovođe da ne bi bili u poreznom prekršaju.

Nakon izrade računa, potrebno je sastaviti Interni akt o fiskalizaciji kojim se donosi odluka o pravilima sljednosti numeričkih brojeva računa, poslovnim prostorima, oznakama poslovnih prostora i operatera na naplatnim uređajima.

11.  Korak: Provjera usklađenosti sa zakonima i propisima

Po uspostavi poslovanja, ne zaboravite da morate voditi računa o usklađivanju s važećim poreznim zakonima i propisima.

 • Ukoliko poslujete u poslovnom prostoru (izvan kućnog ureda) i radite s kupcima, utoliko se pobrinite za sljedeće:
  • Na ulaznim vratima je potrebno staviti oznaku tvrtke, OIB, radno vrijeme poslovnog prostora
  • U prostoru je obvezno na vidljivo mjesto staviti naljepnicu o izdavanju računa (kojeg možete nabaviti u narodnim novinama)
  • Na vidljivom mjestu stavite cjenik o svojim uslugama / proizvodima
  • Obavijest o prigovoru potrošača se treba nalaziti kraj uređaja na kojem izdajete račune.
 • Ukoliko poslujete s gotovinom, utoliko u svom poslovnom prostoru obavezno morate imati Odluku o visini blagajničkog maksimumakojom društvo određuje svotu blagajničkog maksimuma iznad kojega je dužan istu položiti na račun društva.
 • U poslovnom prostoru također je potrebno imati Interni akt o fiskalizacijikojeg ste sastavili prilikom izrade računa, a kojeg vas može tražiti porezna uprava u slučaju kontrole izdavanja računa
 • Zaštita na radu –  Direktor koji nije poslodavac, već je isključivo samozaposlena osoba, ne podliježe inspekcijskom nadzoru iz područja zaštite na radu. Naime, Zakon o zaštiti na radu ne odnosi se na samozaposlene osobe, a to su vlasnici društva. Međutim, ako vlasnik ima zaposlene osobe više se neće isključivo smatrati samozaposlenim osobama te podliježe inspekcijskom nadzoru zaštite na radu.
 • Materijalno knjigovodstvo – pobrinite se za svu dokumentaciju i ispravno vođenje robe i zaliha ukoliko prodajete proizvode kupcima.

I ne zaboravite…

Na samom kraju, htjeli bismo vam ukazati na važnost poznavanja vlastitih financijskih izvješća i kooperacije s odabranim knjigovodstvenim servisom.

Pobrinite se da saznate sva svoja prava, porezne uštede i ispravnost knjigovodstvenog vođenja svog poslovanja, a da izbjegnete moguće kazne i plaćanje visokih poreza i davanja. U našem radnom iskustvu primijetili smo da klijenti koji vode računa o svom poslovanju, razumiju svoja financijska izvješća ili traže pomoć i informacije od svog knjigovodstvenog servisa, da su ti isti klijenti ostvarili izrazit dugoročni rast prihoda i stabilnost svog poslovanja.

Naučite razumjeti financijsko poslovanje, informirajte se o svojim troškovima i rezultatima, surađujte sa svojim računovođom jer će vam on, uz vaše prodajno osoblje, biti najvažnija osoba u vašem poslovanju!

Ako želite kompletan vodič za otvaranje trgovačkog društva obratite nam se povratno. 

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe | Ovlašteni investicijski savjetnici | ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) | CFA (Chartered Financial Analyst)

više o autorima