Razvoj poslovne infrastrukture – zone – Faza II

Cilj poziva

Postojećim poduzetničkim zonama osigurati razvoj i poboljšanje kvalitete infrastrukture poticanjem ulaganja u takvu infrastrukturu kako bi se privukle investicije i napravila mogućnost za otvaranje novih radnih mjesta.

Opis prihvatljivih aktivnosti

  • Priprema projektne dokumentacije
  • Ulaganje u gradnju

Prihvatljivi korisnici

Jedinice regionalne i lokalne samouprave

Indikativni iznos financijske omotnice

Cjelokupni iznos financijske omotnice je 76.000.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore

Indikativni intenzitet potpore biti će od 55-85%

Točan iznos koji društvo može dobiti putem projektnog prijedloga još nije poznat.

Rokovi

Indikativni datum objave natječaja je 31. prosinac 2018. godine.

Share This