Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Cilj Poziva

Podržati projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom, a prema potrebama gospodarstva.

Opis prihvatljivih aktivnosti

 • Izvođenje primijenjenih istraživanja
 • Zapošljavanje istraživača za potrebe provedbe istraživačkih aktivnosti projekta
 • Objava rezultata istraživanja i širenje znanja
 • Analiza tržišta i izrada studije isplativosti
 • Aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije
 • Upravljanje projektom
 • Vidljivosti projekta
 • Seminari, konferencije i radionice vezane za provedbu projekta
 • Revizija projekta

Prihvatljivi korisnici

 • Znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija
 • Mikro, mala i srednja društva
 • Velika društva koja ne ispunjavaju uvjete utvrđene u pravilniku Poziva

Iznos financijske omotnice

Cjelokupni iznos financijske omotnice je 180.894.788,00 HRK.

Share This