Izazovi ispred vlasnika obiteljskih društava

Izazovi ispred vlasnika obiteljskih drustava - Izazovi ispred vlasnika obiteljskih društava

Srednja i mala društva generator su i pokretač gospodarstva u Hrvatskoj. Preko 70% zaposlenih i preko 50% BDP-a Hrvatske dolaze od strane malih i srednjih obiteljskih društava. No ogromna većina tih društava osnivana je početkom 90tih godina prošlog stoljeća i njihovi vlasnici polako se pripremaju za odlazak u mirovinu.

Logika stvari govori kako je optimalno rješenje ostavljanje uspješnih društava u „ruke“ člana obitelji, no sve je veći generacijski jaz zbog kojeg vlasnici razmišljaju i o drugim opcijama.

Neovisno o tome da li ste se odlučili za likvidaciju društva, prodaju udjela nekoj od vanjskih zainteresiranih strana ili na unutarnje preuzimanje od strane člana obitelji ili zaposlenika obratite pažnju na ključne korake u procesu koje navodimo u nastavku teksta. 

 1. Manjak iskustava kod prodaje društava

Za koji god model prijenosa vlasništva se Vi kao vlasnik društva odlučili, kroz cijeli proces prodaje trebat će Vam znanje i podrška iskusnih financijskih savjetnika koji su prolazili u praksi takvu vrstu transakcija.

Iznimno je važno da u postupku procijene vrijednosti društva i dubinskog snimanja (due diligence), kojem prethodi svaka transakcija prodaje, brojke budu utemeljene na realnim vrijednostima. U protivnom, teško ćete braniti svoju poziciju u končanoj fazi pregovora.

Angažirajte savjetnika koji će Vas voditi kroz strukturirani kompetitivni proces prodaje društva ili prijenosa vlasništva i/ili upravljanja na mlađe generacije.

 1. Izostanak podrške od strane financijskih savjetnika za vlasnike srednjih i malih društava u procesu prijenosa vlasništva

Koliko god financijski savjetnik bio Vaš kvalitetan partner u odrađivanju operativnog dijela prodaje društva i kasnijem pronalasku mogućeg kupca, oni često zaboravljaju da mala i srednja društva se uvelike razlikuju u načinu poslovanja od onih velikih u industriji.

Za Vas kao vlasnika, Vaše društvo je praktički dijete koje ste odgajali od malih nogu i u njega ulagali jako puno emocija, truda, rada i volje. Preko 40% vlasnika u zadnjem trenutku zaključivanja prodaje svog društva, odustaje od transakcije. Teško im se emotivno odvojiti od društva i svega što su godinama brižno stvarali. Poznato je kako vlasnici obiteljskih društava više brinu za svoje zaposlenike i bitan su im dio društva, te im žele osigurati što bolje poslovne uvjete jednom kad se povuku s funkcije vlasnika društva.

Pronađite financijske savjetnike koji će shvatiti što Vas motivira i zašto možda najbolja financijska ponuda za Vašeg savjetnika, nije najbolja i za Vas.

 1. Problem s pronalaskom izvora financiranja za vlasnike srednjih i malih društava

Ukoliko se odlučite za unutarnje preuzimanje gdje bi društvo ostavili u sigurnim rukama člana obitelji ili zaposlenika, utoliko pripremite Vašeg nasljednika da spremno prihvati izazov vođenja društva koje će nastaviti uspješno rasti.

No Vaš nasljednik gotovo uvijek u pravilu ima drugačije zamisli i načine širenja poslovanja društva. Trend širenja poslovanja korištenjem financijske poluge duga opet je prisutan jer pametnim korištenjem iste društvo doista ima mogućnost najbržeg rasta(„efekt poluge“).

Angažirajte Interim CFO-a (privremenog financijskog direktora) da se uspostavi optimalna financijska konstrukcija za financiranje razvoja društva.

Uvedite sustav kontrolinga koji će pomoći Vašim nasljednicima da donose poslovne odluke na temelju činjenica i pokazatelja. Malo je vjerojatno da će Vaš nasljednik moći voditi društvo na temelju intuicije kao što ste ga možda Vi vodili do sada.

 1. Ograničen broj kupaca na tržištu

Proces prodaje malih i srednji društava u praksi je puno zahtjevniji proces nego je to prodaja nekog većeg društva. Iako se ovo čini kao paradoksalna izjava, uzmite u obzir da velika društva imaju uređeni sistem po kojem funkcioniraju i gdje se procjena vrijednosti ili dubinsko snimanje može izvršiti relativno brzo. Mala i srednja društva se često prodaju puno duže i teže im je naći kupce.

Kako bi se osigurali u procesu prodaje i maksimalno skratili potrebno vrijeme u kojem će Vaše društvo zaključiti optimalnu transakciju, okružite se kvalitetnim savjetnicima koji će znati na koji način pristupiti zainteresiranim kupcima i na zadovoljstvo svih prisutnih sudionika u procesu prodaje, osigurati financijske uvjete od kojih će svi imati koristi.

 1. Opcija preuzimanja

Na koncu, možda ste odlučili ostati još neko vrijeme u poduzetničkom svijetu i osjećate kako imate dovoljno elana i motiva nastaviti raditi, razmislite o širenju poslovanja putem preuzimanja drugih društava.

Bilo da ste već iskusni poduzetnik ili tek ulazite u svijet poduzetništva i želite se ostvariti na tom životnom planu, praksa je pokazala kako društva koja su akvizirana i s kojima je novi vlasnik imao dugoročni strateški plan što raditi u budućnosti, ostvarivala puno veći rast i poslovne prihode.

Ukoliko prodajete vlastito društvo, radite prijenos vlasništva na mlađe generacije ili želite nastaviti rasti preuzimanjem drugih društava, slobodno nas kontaktirajte.

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe

više o autorima

Financirajte razvoj kroz ESIF zajmove

Financirajte razvoj kroz ESIF zajmove - Financirajte razvoj kroz ESIF zajmove

Imate dobru poslovnu ideju ili projekt i tražite povoljno financiranje?

HAMAG-BICRO kao hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, nudi ESIF program malih zajmova po povoljnim tržišnim uvjetima kreditiranja.

U nastavku teksta donosimo kratak pregled i opis ESIF zajmova po ključnim točkama, te najvažnije uvjete koje morate zadovoljiti kako bi prošli kao kandidat za dobivanje zajma.

Program ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mali zajmovi je namijenjen subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020. Na temelju navedenog programa HAMAG-BICRO će Vama kao subjektima malog gospodarstva izravno odobravati male zajmove.

Cilj programa

Cilj Programa je financiranje mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u svrhu:

 • osnivanja obrta i trgovačkih društava
 • modernizacije i proširenja postojećeg poslovanja
 • samozapošljavanja
 • zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta.

Korištenje sredstava

Mogućnost korištenja sredstava jest ulaganje osnovnih sredstava u materijalnu i nematerijalnu imovinu i to:

 • materijalnu imovinu: osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji
 • nematerijalnu imovinu: razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize
 • trajna obrtna sredstva maksimalno do 30% iznosa zajma

Sredstva nije moguće koristiti za :

 • financiranje PDV-a
 • refinanciranje postojećih obveza
 • investicije koje služe u osobne svrhe
 • izgradnju ili kupnju stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti
 • kupnju vlasničkih udjela u drugim subjektima
 • benzinske postaje
 • trgovačke djelatnosti
 • djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja
 • djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću
 • poljoprivredne i ribarske djelatnosti

 Prihvatljivi korisnici

Mikro subjekt malog gospodarstva – fizičke i pravne osobe koje prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 EUR ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 EUR.

Mali subjekt malog gospodarstva – fizičke i pravne osobe koje prosječno imaju zaposleno manje od 50 radnika. Ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 EUR ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 EUR.

Srednji subjekt malog gospodarstva – fizičke i pravne osobe čiji prosječni broj zaposlenih, ukupni godišnji promet ili zbroj bilance, odnosno dugotrajne imovine je veći od navedenih a sukladan je Zakonu o poticanju malog gospodarstva

Iznosi zajma

 • Najniži iznos malog investicijskog zajma u kunskoj protuvrijednosti 25.000,01 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva.
 • Najviši iznos malog investicijskog zajma u kunskoj protuvrijednosti 50.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva.

Rokovi

 • Od 1 godine do 10 godina uključujući poček
 • Istekom roka korištenja zajam ulazi u otplatu.
 • Otplata zajma vrši se u jednakim kvartalnim ratama.
 • Rok korištenja malog investicijskog zajma je najviše do 6 mjeseci od potpisivanja Ugovora o zajmu
 • Poček do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine

Kamatna stopa

Raspon kamatnih stopa 0,5% – 1,5% utvrđuje se prema mjestu ulaganja.

 • III. i IV. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave – županija 1,5%
 • II. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave – županija 1,0%
 • I. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave – županija 0,5%

Korištenje zajma

Rok korištenja malog zajma je najviše do 6 mjeseci od potpisivanja Ugovora o zajmu. Korisnici su dužni zajam koristiti namjenski u skladu s odredbama ovog Programa. Vrši se kontrola namjenskog korištenja zajma. Korisnici su dužni pribaviti i dostaviti dokumentaciju sukladno Ugovoru o zajmu kako bi se mogla obaviti kontrola namjenskog korištenja zajma.

Instrumenti osiguranja

Za osiguranje urednog izvršenja obveza po zajmu potrebno je pribaviti zadužnice korisnika zajma. Ovisno o procjeni rizika mogu se pribaviti i ostali instrumenti osiguranja te zasnovati založno pravo na dugotrajnoj imovini financiranoj zajmom.

Potrebna dokumentacija 

 • Obrazac zahtjeva za zajam
 • Izjave o korištenim potporama
 • Skupna izjava
 • Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga prema državi ne starija od 30 dana
 • Poslovni plan
 • Ponude/predračune/troškovnike/ugovore o kupoprodaji i sl. sukladno strukturi ulaganja navedenoj u zahtjevu za zajam i poslovnom planu
 • Dokumentaciju o legalitetu građenja
 • Pisma namjere, (pred)ugovore o poslovnoj suradnji, (pred)ugovore o otkupu proizvoda
 • Statusna dokumentacija
 • Financijska dokumentacija

Ukoliko imate dobru poslovnu ideju i tražite povoljno financiranje, utoliko nas slobodno kontaktirajte kako bi pronašli najbolje rješenje za Vas. 

Autori: ALPHA CAPITALIS tim 

Ovlašteni revizori | Ovlašteni interni revizori | Ovlašteni procjenitelji | Ovlašteni računovođe

više o autorima

Simulacija bodovanja projektnih prijedloga za sredstva iz EU fondova

Simulacija bodovanja projektnih prijedloga za sredstva iz EU fondova - Simulacija bodovanja projektnih prijedloga za sredstva iz EU fondova

Svaki poslovni plan kojim aplicirate na željena bespovratna sredstva iz EU fondova, prolazi kroz par faza evaluacije prilikom kojih profesionalni evaluatori dodjeljuju bodove. EU natječaji imaju svoju tablicu za ocjenjivanje planova, no suštinski su sve tablice vrlo slične. Informacije koje se traže u natječaju se ocjenjuju kod pregledavanja poslovnog plana.

U početnoj fazi zaprimanja poslovnog plana, Vaš plan proći će kroz klasičnu administrativnu provjeru. Pregledat će se zadovoljavate li uvjete za zaprimanje i registraciju, te jeste li dostavili sve potrebne obrasce naznačene u prijavi. Nakon toga kreću faze ocjenjivanja.

U nastavku teksta na primjeru ocjenjivanja projektnog prijedloga za natječaj Internacionalizacije poslovanja MSP-a, pogledajte faze ocjenjivanja i kako se sakupljaju bodovi.

 1. Najbolja vrijednost za novac koju projekt nudi

U prvoj fazi vrši se provjera prihvatljivosti Vašeg projekta, sve aktivnosti i troškovi, te ocjenjivanje kvalitete samog projekta.

Prilikom procjene doprinosa pokazateljima Natječaja ocjenjivat će se pokazatelji na sljedeći način:

 • Povećanje prihoda od prodaje u godini m+1, pri čemu prihod od izvoza predstavlja vrijednost prihoda od prodaje u inozemstvu.
 • Povećanje prihoda od izvoza u godini m+1, pri čemu prihod od izvoza poduzeća predstavlja vrijednost od prodaje u inozemstvo.
 • Broj potpisanih ugovora o izvozu proizvoda/usluga s međunarodnim partnerima/tvrtkama izvan RH, kao rezultat sudjelovanja u prihvatljivim aktivnostima ovog Natječaja
 • Udio privatnih sredstava u ukupnom ulaganju koja odgovaraju javnoj potpori
 • Proračun je adekvatno opisan, odnosno troškovi elementa projekta su tehnički i financijski strukturirani s pojedinačnim prikazom svih stavki
 • Jesu li troškovi proračuna projekta neophodni za provedbu projekta, njihovi struktura i visina odgovaraju potrebama razvoja predmetnog projekta.

*(m+1 = prva godina nakon godine završetka projekta)

 1. Financijska održivost projekta

Financijska održivost promatrat će se kroz sagledavanje opisanih postprojektnih marketinških aktivnosti i financiranja istih nakon završetka provedbe projekta. U tom kontekstu, provjeriti će se jesu li i na koji način opisani te kvantificirani predviđeni budući troškovi postprojektnih aktivnosti, te je li opisano kako će te aktivnosti doprinositi osiguranju održivosti projekta. Stavke koje se uzimaju u obzir pri bodovanju projekta su sljedeće:

 • Jesu li objašnjene postprojektne marketinške aktivnosti i financiranje istih?
 • Je li analizirano vanjsko okruženje i unutarnji čimbenici poslovanja?
 • Je li izbor ciljanog tržišta razložen i u skladu s projektnim aktivnostima?
 • Jesu li odabrani i obrazloženi marketinški ciljevi i oblikovan marketinški miks?
 • Sadrži li marketinška strategija sve bitne elemente poduhvata prema obrascu prijave?
 1. Provedbeni kapaciteti

Provedbeni kapaciteti uključuju komponente koje su u vezi sa stručnosti i kapacitetom prijavitelja, raspoloživost resursa prijavitelja te njegov financijski kapacitet.

Stručnost i provedbeni kapaciteti prijavitelja promatrat će se kroz način upravljanja projektom koji uključuje raspodjelu odgovornosti za upravljanje i uspostavu projektnog tima. Ukoliko prijavitelj u vrijeme predaje projektnog prijedloga ima imenovanog voditelja projekta, projektnom prijedlogu se može priložiti njegov životopis.

U projektnom prijedlogu potrebno je opisati financiranje projekta, odnosno izvor financiranja u odnosu na troškove projekta.

Financijski kapacitet prijavitelja promatrat će se kroz poslovne prihode prijavitelja koji prethode godini predaje projektnog prijedloga.

Bodovanje se vrši prema sljedećim kriterijima:

 • Je li prijavitelj prikazao raspoloživost resursa za provođenje strategije i projekta?
 • Je li opisan način upravljanja projektom koji uključuje raspodjelu odgovornosti za upravljanje i formiranje projektnog tima?
 • Je li prijavitelj prikazao financiranje projekta i izvore financiranja u odnosu na troškove projekta?
 • Koliko iznose prihodi prijavitelja u godini koja prethodi godini predaje projektnog plana?
 1. Dizajn i zrelost projekta

Provjeravat će se kvaliteta projektnog prijedloga, kroz definiranje svrhe (ciljeva) i elemenata projekta, te njihovu međusobnu povezanost.

Provjeravat će se je li naveden realističan vremenski raspored provedbe elemenata projekta potreban za provedbu projekta, odnosno ima li projektni prijedlog jasan, cjelovit, izvediv i detaljno opisan plan provedbe koji uključuje aktivnosti identificirane na odgovarajući način kao i procjenu vremenskog okvira i potrebnih resursa za provedbu.

U ovoj fazi pisanja projektnog plana, morat ćete objasniti sadrži li projekt:

 • Svrhu koja je jasno identificirana i povezana s elementima projekta
 • Sve aktivnosti koje projekt sadrži
 • Realistični vremenski raspored provedbe elemenata projekta
 1. Horizontalna pitanja

Poštivanje odgovarajućih odredbi Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o ravnopravnosti spolova preduvjet je za korištenje sredstava iz fondova. Na projektnoj razini prijavitelji mogu utvrditi specifične aktivnosti ili mjere koje pridonose ravnopravnosti spolova.

Horizontalna pitanja uključuju tri komponente koje se ocjenjuju, a vezane su za promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca, zabranu diskriminacije, pristupačnost za osobe s invaliditetom i održivi razvoj.

 • Kod procjene podkriterija: „Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca“ , bodovi će se dodijeliti projektima koji su utvrdili specifične aktivnosti ili mjere koje pridonose ravnopravnosti spolova te zabrani diskriminacije.
 • Kod procjene podkriterija : „Pristupačnost za osobe s invaliditetom“, bodovi će se dodijeliti projektima koji su utvrdili specifične aktivnosti ili mjere koje će doprinijeti promicanju pristupačnosti na način da osiguravaju poboljšanu dostupnost za osobe s invaliditetom.
 • Kod procjene podkriterija: „Održivi razvoj“, bodovi će se dodijeliti onim projektima koji promiču održivi razvoj kroz npr. zelenu nabavu za tiskovni materijal, ekološko pakiranje, ekološki transport i sl 
 1. Uravnotežen regionalni razvoj

Doprinos projekta rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju mjerit će se ovisno o indeksu razvijenosti na razini područne (regionalne) samouprave (županije) gdje je sjedište prijavitelja. Veći broj bodova dodijelit će se projektima čiji će rezultat imati ekonomski i društveni učinak u Republici Hrvatskoj, i to u jedinicama područne (regionalne) samouprave s nižim indeksom razvijenosti.

Ukoliko želite aplicirati na bespovratna sredstva iz EU fondova, te strukturirati projektni prijedlog kojim ćete dobiti maksimalno mogući broj bodova, utoliko nam se slobodno obratite kako bi Vam omogućili realizaciju poslovne ideje.

Autor: mr.sc.Danijel Pevec dipl.oec., ovl.rač., ovl.int.revizor, ovl.procjenitelj

Danijel je magistrirao na području korporativnih financija na internacionalnom sveučilištu SDA Bocconi u Milanu. Prije toga je završio stručni studij poslovne ekonomije, smjer korporativne financije, na Zagrebačkoj Školi Ekonomije i Menadžmenta u Zagrebu…više o autoru