8 ključnih financijskih pokazatelja

8 kljucnih financijskih pokazatelja - 8 ključnih financijskih pokazatelja

Ako želite biti uspješni u poslovanju morate znati kako čitati financijska izvješća i kako donositi zaključke, o zdravlju poslovne organizacije, na temelju činjenica.

U školi je svjedodžba pokazatelj uspjeha, a u poslu su financijski izvještaji. Nebitno da li ulažete u neki posao ili ste vlasnik nekog društva, stara mudra izreka ostaje: „Brojke govore priču.”

Navodimo ključne financijske pokazatelje koje bi trebali promatrati u svojoj organizaciji:

Postotak bruto marže

Izračun: Postotak bruto marže = Bruto marža / prodaja

Bruto marža je prodaja minus trošak prodanih dobara. Izreka kaže: „Ako nema bruta, neće biti ni neta.”

Postotak bruto marže je bruto marža podijeljena s prodajom, koja nam govori koliko posto prodaje nam ostaje nakon što oduzmemo trošak prodanih dobara.

Koliko visok treba biti postotak bruto marže ovisi o tome kako je poslovanje organizirano i koje ostale troškove treba pokriti. Na primjeru trgovine, nakon što derivirate bruto maržu još se moraju platiti zaposlenici, režije, porezi, najam i još ostali troškovi. Nakon svega još treba ostati dovoljno novca da se vlasniku isplati dobit ili povrat na početno ulaganje u posao.

Danas, ako ste vlasnik internet trgovine niži su osnovni troškovi, pa je moguće prodavati i ostvarivati profit s manjim postotkom bruto marže. Općenito gledajući u poslovanju, što je bruto marža veća, tim bolje.

Operativna marža

Izračun: Operativna marža = EBIT / Prodaja

Ovaj omjer pokazuje profitabilnost operativnog poslovanja prije troška kamata i poreza.

Zarada prije kamata i poreza (eng. Earnings Before Interest and Taxes (EBIT)) su poslovni prihodi minus svi troškovi poslovanja, ne uključujući trošak kapitala (kamate, poreze i dividende).

Društva s visokim postotkom operativne marže imaju bolji kreditni rejting od ostalih, kada se gleda samo taj pokazatelj. Zapamtite, što više to bolje!

Operativna poluga

Operativna poluga = Prinos / Fiksni troškovi

Svako poslovanje ima fiksne troškove koji se moraju uračunati u sveukupnu strukturu troškova. Postotak fiksnih troškova se naziva operativna poluga i računa se tako da se podijeli prinos s fiksnim troškovima.

Prinos se odnosi na bruto maržu (prodaja minus trošak prodanih proizvoda) minus varijabilni troškovi (troškovi koji nisu fiksni već variraju s prodajom). Primjer fiksnih troškova su plaće stalnim zaposlenicima i većina troškova vezanih za postrojenje (trošak „hladnog“ pogona).

Društvo čija je operativna poluga 1 stvara taman dovoljno prihoda da plaća svoje fiksne troškove. To bi značilo da nema povrata vlasnicima. Sve preko 1 je naznaka profita. Opet vrijedi pravilo, što više to bolje.

Financijska poluga

Izračun: Financijska poluga = Ukupni utrošeni kapital / Vlasnički kapital

Skoro svako društvo mora posuditi novac da bi poslovalo. Financijska poluga je omjer koji se odnosi na stupanj zaduženosti društva. Ukupno utrošeni kapital je računovodstvena vrijednost duga na koji se plaća kamata plus sav vlasnički kapital.

Prema tome, ako društvo ima 50.000 kn duga i 50.000 kn vlasničkog kapitala, financijska poluga je 2x (100.000 kn podijeljeno sa 50.000 kn).

Svaka vrsta poslovanja ima drukčiji standard zdrave financijske poluge. Ostali faktori, kao novčani tok ili trošak kapitala igraju veliku ulogu u sveukupnoj slici financijskog zdravlja.

Ukupna poluga

Izračun: Ukupna poluga = Operativna poluga x Financijska poluga

Ovo predstavlja ukupni rizik koje društvo nosi u svom poslovanju. Ukupna poluga govori koliki je ukupan efekt koji bi dana promjena u poslovanju imala na vlasnike kapitala. Ukupna poluga se računa tako da se pomnože operativna poluga i financijska poluga. Ako ste vlasnik društva, imate djelomičnu kontrolu nad ukupnom polugom Vašeg društva.

Ako gledate na burzu dionica, ukupna poluga bi Vam mogla pomoći da odlučite treba li ulagati u neku dionicu ili ne. U SAD-u, dobrostojeća i konzervativno vođena društva, najčešće drže ukupnu polugu ispod 5x.

Omjer duga i kapitala

Izračun: Omjer duga i kapitala = Ukupna dugovanja / Ukupni kapital

Ovo se praktički samo objašnjava. To je mjera udjela poslovanja koji je financiran vanjskim izvorima (ukupna dugovanja) u odnosu na dio koji je financiran vlastitim izvorima (ukupni kapital). Većina društava nastoji da im je taj omjer jedan-na-jedan ili manje. Općenito gledajući, što je niži omjer duga i kapitala, to je konzervativnija financijska struktura društva.

Ubrzana i tekuća likvidnost

Izračun: Ubrzana likvidnost = Novac + potraživanja / Kratkotrajne obveze

Tekuća likvidnost = Kratkotrajna imovina / Kratkotrajne obveze

Ubrzana i tekuća likvidnost govori da li društvo ima dovoljno tekućih sredstava da podmiri svoje obveze u roku godine dana.

Ako društvo nema dovoljno kratkotrajne imovine da pokrije kratkoročne obveze, to je znak nadolazeće nevolje. Poželjno je da omjer tekuće likvidnosti bude veći od 2x.

Stopa povrata na kapital

Izračun: Neto dobit / Glavnica (vlastiti kapital)

Stopa povrata na kapital se smatra jednim od najvažnijih pokazatelja. Ona Vam omogućava da usporedite koliki povrat društvo stvara na uloženi kapital u usporedbi s alternativnim ulaganjima.

Što Vam govore ovi pokazatelji?

Ne gledajte jedan pokazatelj zasebno već u kombinaciji s drugim pokazateljima. Uvijek gledajte kretanje pokazatelja kroz duže razdoblje; npr. zadnje 3 godine. Smjer i trend u kojem se kreću pokazatelji puno govori u kojem pravcu se kreće društvo.

Usporedite svoje pokazatelje s pokazateljima usporednih društava i odredite relativnu snagu Vašeg društva.

Ako Vas zanima popis ostalih relevantnih financijskih pokazatelja obratite nam se za više informacija.

Autor: mr.sc.Danijel Pevec dipl.oec., ovl.rač., ovl.int.revizor

Danijel je magistrirao na području korporativnih financija na internacionalnom sveučilištu SDA Bocconi u Milanu. Prije toga je završio stručni studij poslovne ekonomije, smjer korporativne financije, na Zagrebačkoj Školi Ekonomije i Menadžmenta u Zagrebu…više o autoru

Izbjegnite greške kod izrade menadžerskog izvještaja (dashboard izvještaji)

Izbjegnite greske kod izrade menadzerskog izvjestaja dashboard - Izbjegnite greške kod izrade menadžerskog izvještaja (dashboard izvještaji)

Potrebni su Vam redoviti mjesečni izvještaji. Želite standardizirati mjesečni izvještaj za menadžment. Iako je svaki menadžerski izvještaj (dashboard izvještaji) drugačiji i prilagođen potrebama, ipak, postoje općenita pravila koja vrijedi slijediti. U nastavku navodimo što NE činiti.

  1. Izbjegavajte detalje

Poprilično je lako postati pretjerano ambiciozan i željeti ponuditi izvještaj koji pokriva svaki aspekt poslovanja. Probajte izvještaj maksimalno pojednostavniti.

Umjesto da trošite tjedne na izradu opširnog izvještaja, bolja opcija je raditi na više kratkih verzija modificiranog izvještaja u kojem se bolje snalazite.

  1. Ne koristite nerazumljive stručne ekonomske termine

Nema potrebe da izvještaj sadržava pretjerano komplicirane ekonomske definicije i financijske izračune. Pojednostavnite. Strukturirajte izvještaj da ga može razumjeti i šira javnost.

Bitno je da navedete relevantne ključne pokazatelje uspjehe (eng. KPI = Key Performance Indicators) kao što su npr. Prihod, EBITDA, Marže, Obrtaj zaliha, Potraživanja od kupaca, itd.

  1. Izbjegavajte nepotrebne i nerazumljive grafove

Vaš izvještaj trebao bi biti poprilično jednostavan kod prezentacije. Morate se oduprijeti potrebi da pretjerate u vizualnom dodavanju grafova i slika.

Koliko god vama grafovi i razne slike izgledale kao simpatični dodatak sa svojom logičnom funkcijom, u konačnici njihovo pretjerano dodavanje samo „smeta“ osnovnoj svrsi izvještaja.

  1. Ne shvaćajte olako izradu dashboarda

Zbog toga što dashboard predstavlja jednostavan izvještaj na jednoj stranici ne znači da ga je jednostavno isproducirati.

Napravite adekvatnu pripremu. Obradite prikupljene podatke. Provjerite da li su brojevi točni i testirajte brojeve kako bi se uvjerili u njihovu vjerodostojnost. Provjerite da li je sadržaj ispravan i da li vizual reflektira jasnu poruku koju želite iskomunicirati.

  1. Prikazujte podatke tako da oni imaju svoju svrhu

Često se dashboard pretjerano usmjerava na specifični odjel te oni tada postaje svrha sami sebi. Pošto su odjeli unutar društva umreženi s ostalim odjelima i zajedno radite na ispunjavanju cilja ukupne organizacije, pobrinite se kako bi izvještaj mjerio koliko ste postigli u ispunjavanju višega cilja organizacije.

Uvijek prikazujte usporedne podatke tako da prikažete (1) realizacija, (2) plan, (3) prethodno razdoblje. Demonstrirajte odstupanja u odnosu na plan i naznačite područja koja su podbacila.

  1. Izbacite neučinkovite i nepregledne grafove i tablice

Uzmite u obzir kakve grafove i tablice radite. Na primjer, 3D grafikoni ne pružaju čitatelju bolje razumijevanje podataka. Pretjerano blještave boje mogu narušiti čitanje podataka s grafa. Također, korištenje ovalnih grafova s više od šest vrijednosti drastično smanjuje razumijevanje grafa.

Kod izrade dashboarda preporučljivo je držati se standarda menadžerskog izvještavanja.

Ako Vas zanimaju standardi menadžerskog izvještavanja obratite nam se. Zatražite primjerak menadžerskog izvještaja.

Autor: Ilija Nikolić mag.oec, ovl.revizor

Ilija je ovlašteni revizor i ACCA kandidat. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financijska analiza i poslovno planiranje. Ilija posjeduje višegodišnje iskustvo na području revizije različitih djelatnosti…više o autoru

Provjerite svoju kreditnu sposobnost

Provjerite svoju kreditnu sposobnost - Provjerite svoju kreditnu sposobnost

Razmišljate o novom zaduženju. Prije nego što pristupite kreditoru, fondu ili investitoru proučite svoje financijske izvještaje i napravite analizu zaduženosti. Pripremite projekciju financijskih izvještaja i kroz različite simulacije testirajte financijsku polugu koju možete izdržati.

Pokazatelji zaduženosti ili pokazatelji upotrebe poluge (eng. Leverage ratios) pokazuju strukturu kapitala Vašeg društva i načine na koje društvo financira svoju imovinu. Oni predstavljaju rizik ulaganja u društvo i određuju stupanj korištenja posuđenih financijskih sredstava.

S visokom stopom zaduženosti gubite financijsku fleksibilnost a s preniskom stopom zaduženosti povećavate trošak financiranja. Sukladno navedenom zaduženost nije loša do određene granice.

Ako je stupanj zaduženosti pod kontrolom i redovno se prati kroz vrijeme, a posuđena sredstva se koriste na pravi način, zaduženost može rezultirati porastom povrata na investicije i povećati dobit Vašeg društva.

U nastavku navodimo najčešće korištene financijske pokazatelje zaduženosti i kako ih interpretirati:

Neto dug / EBITDA

Od ukupnog financijskog duga potrebno je oduzeti novac i novčane ekvivalente. Tako je deriviran iznos neto duga koji je stavljen u omjer sa EBITDA (Operativna dobit prije kamata, poreza i amortizacije). Ovaj pokazatelj govori koliko je vremena potrebno da se iz EBITDA, što je najbliži indikator novčanog toka, vrati financijski dug.

Primjer izračuna:

Ukupan financijski dug iznosi HRK 60mn i novčani ekvivalenti iznose HRK 2mn. Sukladno navedenom, neto dug iznosi HRK 58mn. Pod pretpostavkom da je EBITDA HRK 25mn tada je Neto dug / EBITDA 2,32x što je relativno niska zaduženost. Gornja granica zaduženosti je 4,5x što znači da društvo ima prostora za dodatnim zaduženjem.

DSCR

DSCR (eng. Debt Service Coverage Ratio) predstavlja pokriće anuiteta iz operativne dobiti. Temeljno pitanje koje se postavlja je sljedeće: “Da li društvo može generirati dovoljno novčanog toka da servisira svoje obveze prema kreditoru?” Pod obvezama se ovdje smatra zbroj glavnice i kamate.

Primjer izračuna:

Ako Vaše društvo ima EBIT (eng. Earnings Before Interest and Taxes) u iznosu od HRK 20mn tada ostvaruje NOPAT (eng. Net Operating Profit after Taxes) od HRK 16,4mn (HRK 20mn x (1-0,18)). Pod pretpostavkom da je iznos duga HRK 60mn, kamatna stopa 5% i period otplate 10 godina tada anuitet (glavnica + kamata) iznosi HRK 9mn. Iznos DSCR pokazatelja bi trebao biti iznad 1,2x. U ovom slučaju društvo ima dovoljno kapaciteta da podmiruje svoje obveze jer je DSCR 1,8x (NOPAT / anuitet).

EBIT / trošak kamate

Ovaj pokazatelj pokazuje mogućnost društva da podmiruje trošak kamate iz operativne dobiti. Operativna dobit ili EBIT bi trebala biti 4 puta veća od troška kamate. Tako si je društvo osiguralo dostatan prostor kao rezervu u slučaju da se dogodi nešto neplanirano. Ukoliko je ovaj pokazatelj npr. 1,5x utoliko će biti dovoljno za servisiranje kamate ali najvjerojatnije ne i za podmirivanje glavnice.

Primjer izračuna:

Pod pretpostavkom da je EBIT HRK 20mn i trošak kamate HRK 3mn (5% x HRK 60mn) tada poktriće troška kamate iz operativne dobiti iznosi 6,6x.

Koeficijent zaduženosti

Koeficijent zaduženosti (eng. debt ratio, leverage ratio) pokazuje do koje mjere društvo koristi zaduživanje kao oblik financiranja, odnosno koji je postotak imovine nabavljen zaduživanjem. Što je veći odnos duga i imovine, veći je financijski rizik, a što je manji, niži je financijski rizik. Generalno pravilo kaže da bi  vrijednost koeficijenta zaduženosti trebala biti 50% ili manja. Navedeno ovisi o industriji u kojoj društvo posluje.

Primjer:

Financijski dug iznosi HRK 60mn a ukupna aktiva HRK 120mn. Iz navedenog se može zaključiti da je 50% imovine financirano iz duga.

Ono što ovdje nije vidljivo a ključno je za politiku financiranja je da bi kratkotrajna imovina trebala biti financirana iz kratkoročnih izvora a dugotrajna imovina iz dugoročnog duga.

Koeficijent financiranja

Ovaj indikator promatra odnos korištenja tuđeg kapitala (obveza) i vlastitog kapitala (kapital i rezerve). Visoka vrijednost ovog pokazatelja ukazuje na to da se društvo značajno oslanja na vanjske izvore financiranja (obveze). Takva politika financiranja može dovesti do previsokog i neodrživog troška kamata te ugroziti poslovanje društva. Promatrajući društvo iz perspektive kreditnog rizika, poželjno je da vrijednost ovog pokazatelja bude što niža.

Primjer izračuna:

Ukoliko financijski dug iznosi HRK 60mn i vlastiti kapital iznosi HRK 30mn tada je zaključak da društvo ima dva puta više duga od vlastitih sredstava.

Na temelju prezentiranih pokazatelja zaključak je da društvo ima značajan udio duga u odnosu na vlastiti kapital što izgleda nepovoljno. Isto tako ispada da je velik dio aktive financiran iz tuđih izvora. Neovisno o tome, ispada da društvo može bez problema servisirati svoje obveze kroz otplatu glavnice i plaćanje ugovorene kamate.

Kako bi se dobio bolji pregled poslovanja, važno je promatrati pokazatelje zaduženosti kroz vrijeme i analizirati njihovo kretanje. Promjene mogu ukazati na porast duga u strukturi izvora financiranja, a time i na povećanje rizika.

Koeficijent zaduženosti treba analizirati i u odnosu na konkurenciju i djelatnost u kojoj društvo posluje. Naime, struktura kapitala često je bitno drukčija kod kapitalno intenzivnih industrija (npr. hotelijerstvo), tj. obično takva društva karakterizira viša razina duga jer na taj način povećavaju povrat na vlasničku glavnicu – ROE.

Zanima Vas da li imate prostora za dodatnim zaduženjem i da li ste u mogućnosti ugovoriti povoljnije kreditiranje.

Obratite nam se za besplatnu analizu zaduženosti.

Autor: mr.sc.Danijel Pevec dipl.oec., ovl.rač., ovl.int.revizor

Danijel je magistrirao na području korporativnih financija na internacionalnom sveučilištu SDA Bocconi u Milanu. Prije toga je završio stručni studij poslovne ekonomije, smjer korporativne financije, na Zagrebačkoj Školi Ekonomije i Menadžmenta u Zagrebu…više o autoru

Neto dobit nije dovoljna! Stvarate li ekonomsku vrijednost?

Neto dobit nije dovoljna Stvarate li ekonomsku vrijednost - Neto dobit nije dovoljna! Stvarate li ekonomsku vrijednost?

Mjerite uspješnost svog poslovanja kroz prihod, veličinu aktive, broj zaposlenih i neto dobit i čini Vam se da ostvarujete zadovoljavajuće rezultate. Oprez! Možete imati prividnu sliku o dugoročnoj održivosti poslovanja.

Ovaj pristup mjerenja uspješnosti poslovanja društva nije dovoljan i ne prikazuje dugoročnu vrijednost i profitabilnost. Smisao poduzetničke aktivnosti nije generiranje prihoda, kupnja što više imovine i širenje bez granica već stvaranje ekonomske vrijednosti.

Svaki kapital ili dug koji je uložen u Vaše društvo ima cijenu. Ako stvarate manje od onoga što ste morali platiti tada ne stvarate vrijednost i ugrožavate dugoročnu održivost.

Odgovorite na sljedeća pitanja i definirajte da li ste uspješni u svom poslovanju:

Koliko košta financiranje?

Na temelju troška duga i troška kapitala definirajte cijenu svog financiranja. Cijena financiranja predstavlja diskontnu stopu. Kod izračuna diskontne stope ćete formirati prosječni ponderirani trošak kapitala (eng. WACC = Weighted Average Cost of Capital).

WACC predstavlja referentnu diskontnu stopu gdje su ponderirani vrijednosni udjeli svake komponente kapitala.

Na temelju sljedećih pretpostavki (koje su ilustrativnog karaktera) izračunajte diskontnu stopu:

Udio duga: 75%

Udio vl.kapitala: 25%

Trošak kapitala: 11,50 %

Trošak duga: 3,00 %

Porezna stopa: 18,00 %

WACC = Udio duga x trošak duga x (1-porez) + udio kapitala x trošak kapitala

WACC = 75% x 3,00 % x (1-0,18) + 25% x 11,50 %

WACC = 4,72 %

Koliki je povrat na ukupno investirani kapital?

Neto dobit je pokazatelj koliko ste Vi kao vlasnik kapitala ostvarili povrat na vlastiti uloženi kapital. Povrat na vlastiti kapital (eng. ROE = Return on Equity) stavlja u omjer neto dobit i vlastiti kapital. Međutim, ovdje nije uzet u obzir ukupan izvor financiranja te iz tog razloga taj pokazatelj ne daje cjelokupnu sliku.

Bitno je prikazati učinkovitost upravljanja aktivom. Demonstrirajte što ste napravili sa svim sredstvima koja su Vam predana na raspolaganje; vlastiti kapital i financijski dug. Izračunajte koliki je ukupan povrat na investirani kapital. Da li stvarate dostatnu dobit (vrijednost) za dioničare i kreditore?

U ovom slučaju nije važna neto dobit već dobit prije kamata i poreza koja se korigira za poreznu stopu (eng. NOPAT = Net Operating Profit After Taxes).

Operativnu dobit prije poreza i kamata (eng. EBIT= Earnings Before Interest and Taxes) umanjite za porez na dobit i derivirajte NOPAT.

Npr. Ako je EBIT 5mn HRK i stopa poreza na dobit 18% tada je NOPAT = 5mn HRK x (1-0,18) = 4,1mn HRK

Ovaj pristup ignorira financijsku strukturu kojom su financirane aktivnosti društva i gleda se ukupan povrat na sva uložena sredstva. Na ovaj način je eliminirana mogućnost manipulacije pokazateljima kroz različite financijske konstrukcije.

Ukoliko je vlastiti kapital 10mn HRK i financijski dug 30mn HRK utoliko su ukupno uložena sredstva 40mn HRK.

Stavite u omjer NOPAT i ukupno uložena sredstva i derivirajte povrat na uložena sredstva (eng. ROCE = Return on Capital Employed). Iz navedenog primjera deriviran je sljedeći izračun:

ROCE = NOPAT / (Vl.kapital + Fin.Dug)

ROCE = 4,1mn HRK / 40mn HRK

ROCE = 10,25%

Da li je poslovanje dugoročno ekonomski održivo?

Najbitnije pitanje koje si morate postaviti je sljedeće: Koliku ekonomsku vrijednost stvaramo kroz naše aktivnosti?

Provjerite da li stvarate ekonomsku vrijednost kroz pokazatelj EVA (eng. Economic Value Added).

Neovisno o načinu financiranja društvo treba generirati veći povrat nego što ga je koštalo financiranje. Jedino u tom slučaju društvo stvara vrijednost.

Dok se ROI „zadovoljava“ kratkoročnim financijskim pokazateljima, EVA se usmjerava na dugoročnu vrijednost društva i ukazuje na razliku između operativne dobiti i ponderiranog prosječnog troška kapitala (WACC).

EVA se oslanja na „jednostavnu“ ideju kako je poslovanje društva jedino uspješno ako je zarada iznad troška kapitala. Izračunajte EVA kroz sljedeću formulu:

EVA = ROCE – WACC

EVA = 10,25% – 4,72%

EVA = 5,53 %

Iz navedenog izračuna je evidentno da društvo stvara vrijednost i ima dugoročno održivo poslovanje.

U slučaju da je društvo financirano iz 100% vlastitog kapitala tada bi izračun bio sljedeći:

EVA = ROCE – WACC

EVA = 10,25% – 11,50%

EVA = (1,25) %

Sukladno izračunu ispada da društvo ne stvara ekonomsku vrijednost jer je trošak financiranja veći od povrata na uloženi kapital. Ovdje je bitno da se smanji trošak financiranja na najnižu razinu adekvatnim omjerom duga i kapitala u pasivi bilance.

Optimizirajte strukturu financiranja i smanjite trošak kapitala te povećajte ekonomsku vrijednost društva. Navedeno će se pozitivno odraziti na vrijednost poslovnih udjela / dionice i na percepciju tržišta o Vašem poslovanju.

Zanima Vas koja je primjenjiva diskontna stopa za Vaše društvo i da li stvarate vrijednost kroz poslovanje. Obratite nam se za više informacija.

Autor: Ilija Nikolić mag.oec, ovl.revizor

Ilija je ovlašteni revizor i ACCA kandidat. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financijska analiza i poslovno planiranje. Ilija posjeduje višegodišnje iskustvo na području revizije različitih djelatnosti…više o autoru