Ograničenje industrijske prakse

Ograničenje industrijske prakse navodi da priroda i praksa pojedinih industrija može zahtijevati odlazak tradicionalne računovodstvene prakse. Odnosno neke industrije imaju različitu praksu od drugih koja zahtijeva specijalizirano računovodstvo i izvještavanje.

Ograničenje industrijske prakse im omogućava da ne primjenjuju tradicionalnu računovodstvenu praksu već da je prilagode potrebama i specifičnostima svoje industrije. Većina industrijskih praksi koja odstupaju od tradicionalnih općeprihvaćenih računovodstvenih načela (GAAP) zapravo su samo u sukobu s jednim ili dva od tih načela, koja ne moraju primjenjivati ali ostala načela se i dalje primjenjuju. Drugim riječima, industrija ne može u potpunosti zanemariti GAAP zbog svoje specifičnosti, već samo ona načela koju su u sukobu s njenom praksom.

Svaka industrija se suočava s različitim izazovima financijskog izvještavanja. Ne može svaka industrija slijediti iste smjernice i pravila financijskog izvještavanja bez da ne snosi značajne troškove, a i financijski izvještaji ne bi na najreprezentativniji način prikazali stvarno stanje u društvu. Ograničenje industrijske prakse ide pod ruku s načelom troškovne koristi.

« Back to Glossary Index