Načelo važnosti

Načelo važnosti ili relevantnosti navodi kako financijske informacije moraju biti relevantne kako bi bile korisne vanjskim korisnicima. Relevantne informacije su korisne, razumljive, pravodobne i potrebne za donošenje odluka. Glavna svrha financijskog računovodstva je pomaganje vanjskim korisnicima poput investitora i vjerovnika u donošenju poslovnih odluka. Financijski izvještaji prema GAAP-u moraju biti standardizirani kako bi vanjski korisnici mogli jednostavno analizirati više poduzeća prilikom donošenja svojih poslovnih odluka. Kako bi bile relevantne, financijske informacije moraju biti aktualne i pravodobne. Relevantnost također zahtjeva da nositelji financijskih informacija moraju dati potrebne financijske podatke. Vanjski korisnici trebaju relevantne informacije i zato je ovo načelo toliko bitno.

« Back to Glossary Index