Načelo usporedivosti

Usporedivost je jedna od ključnih osobina financijskih izvještaja. Financijski izvještaji iz jednog obračunskog razdoblja moraju biti usporedivi s financijskim izvještajima iz drugih obračunskih razdoblja. Usporedivost financijskih izvještaja iz više obračunskih razdoblja postiže se primjenom istih računovodstvenih politika tijekom određenog vremenskog razdoblja. Primjerice, društvo je odlučilo zalihe robe na skladištu vrednovati prema metodi FIFO, ono metodu FIFO mora primjenjivati i u budućim obračunskim razdobljima kako bi se očuvala dosljednost u iskazanom stanju zaliha. Ako bi poduzeće primjerice počelo koristiti LIFO metodi moglo bi doći do promjena u procijeni vrijednosti zaliha zbog sezonskih promjena cijena.

Društva iz iste djelatnosti moraju primjenjivati iste politike u financijskom izvještavanju. Na taj način će se ostvariti usporedivost položaja jednog društva u odnosu na druga društva iz iste djelatnosti. Zato je važno da subjekti usvoje računovodstvene politike i prakse koje primjenjuju i druga društva u toj djelatnosti.

Ponekad može biti dozvoljena promjena računovodstvenih politika ako bi se na taj način postigla veća točnost i dosljednost financijskih izvještaja. Do promjene računovodstvenih politika može doći i zbog promjene računovodstvenih standarda. U takvim situacijama okolnosti koje dovode do promjene moraju biti objašnjenje u financijskim izvještajima.

« Back to Glossary Index