Prodaja društva u 6 koraka

Prodaja drustva u 6 koraka - Prodaja društva u 6 koraka

Odlučili ste prodati poslovne udjele društva. Pronalazak kupca, postizanje dogovora oko cijene i formalno zatvaranje transakcije je složen proces koji zahtjeva strukturirani pristup. Od trenutka iniciranja procesa do zatvaranja transakcije može proći više mjeseci. Naučite kako se vrši prodaja poslovnih udjela.

Pravilan pristup pravovremeno će adresirati potencijalne izazove te maksimizirati mogućnost zatvaranja transakcije. U nastavku je prijedlog ključnih koraka koji povećavaju mogućnost uspješne realizacije:

  1. Pripremite društvo za prodaju

Prodaju društva planirajte što ranije, po mogućnosti godinu ili dvije prije nego što inicirate proces. Identificirajte slabosti društva koje bi potencijalni kupac mogao uočiti te ih ispravite ili započnite korektivne mjere.

Restrukturirajte društvo na način da izgradite sustav koji je neovisan o vlasničkoj strukturi. Stabilizirajte poslovanje, poboljšajte financijski rezultat, uvedite interne kontrole i standardizirajte procese. Sistematizirajte radna mjesta, uvedite sustav kontrolinga te izradite poslovni plan.

  1. Izradite kratki profil društva i distribuirajte ga potencijalnim investitorima

Kratki profil društva („Teaser“) je dokument koji na par stranica opisuje društvo i osnovne financijske pokazatelje. To je marketinški dokument koji ima zadatak u par minuta privući pozornost potencijalnog investitora.

Sastavite listu potencijalnih kupaca uzevši u obzir različite interese strateških i financijskih investitora. Kratki profil društva distribuirajte poštom i/ili elektroničkom poštom na ciljane adrese.

  1. Pripremite Informacijski memorandum

Sve bitne informacije o poslovanju društva trebaju biti prezentirane u jednom dokumentu koji se zove Informacijski memorandum („Information Memorandum“). Unutar dokumenta je uključen poslovni plan, detaljni prikaz povijesnih financijskih izvještaja, organizacijska struktura, popis kupaca i dobavljača te sve ostale bitne informacije o društvu.

Čuvajte se konkurencije i onih koji nemaju ozbiljan interes za kupnju. Svima koji se jave povratno, s ciljem prikupljanja dodatnih informacija, dostavite na potpis Ugovor o čuvanju poslovne tajne („Non-disclosure agreement“ – NDA).

  1. Pripremite sobu s podacima za dubinsko snimanje

Od potencijalnih kupaca koji su zainteresirani za kupnju društva tražite neobvezujuću ponudu. Nakon dostave ponude omogućite im pristup sobi s podacima („Data room“). Na temelju prikupljenih podataka savjetnici kupca će provesti financijsko, porezno i tehničko dubinsko snimanje.

Dubinsko snimanje je jedan od ključnih koraka u procesu kupnje društva prilikom kojeg se mogu detektirati svi rizici i nepravilnosti. Budite oprezni da iskažete sve bitne elemente čije bi naknadno otkrivanje moglo ugroziti transakciju ili umanjiti vrijednost društva.

  1. Formirajte vrijednosti poslovnih udjela

Nakon prikupljenih obvezujućih ponuda započnite pregovore oko cijene. Iako imate osjećaj koliko vrijedi Vaš „biznis“ to najčešće nije dovoljan argument za zatvaranje transakcije. Za uvjeravanje potencijalnog kupca, o tržišnoj cijeni društva, potrebno je pripremiti elaborat o procjeni vrijednosti. Navedenim dokumentom će se metodološki objasniti na koji način je derivirana tržišna vrijednost udjela.

  1. Definirajte pravne odredbe kupoprodajnog ugovora

Anticipirajte porezne i pravne učinke transakcije. Kupoprodajnu cijenu, uvjete plaćanja te ostale komercijalne i pravne elemente formalizirajte kroz kupoprodajni ugovor. Ovisno o tome ostajete li u upravljačkoj strukturi i/ili vlasničkoj strukturi formirajte novi društveni ugovor.

Kontaktirajte naš tim stručnjaka i saznajte koja je najbolja strategija prodaje Vašeg društva.  

Autor: mr.sc.Danijel Pevec dipl.oec., ovl.rač.

Danijel je magistrirao na području korporativnih financija na internacionalnom sveučilištu SDA Bocconi u Milanu. Prije toga je završio stručni studij poslovne ekonomije, smjer korporativne financije, na Zagrebačkoj Školi Ekonomije i Menadžmenta u Zagrebu…više o autoru