Uvođenje Standarda ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 je najraširenija međunarodna norma koja postavlja zahtjeve za uspostavu i održavanje sustava upravljanja kvalitetom. Norma je  primjenjiva na sve vrste organizacija:

 • profitne/neprofitne
 • proizvodne/uslužne
 • male/srednje/velike

Formiranje učinkovitih procesa unutar organizacije se provodi unutar sljedećih odjela:

 • prodaja
 • razvoj
 • nabava
 • proizvodnja
 • pružanje usluga
 • poboljšavanje
Svi procesi su vođeni u nadziranim uvjetima:
 • opisivanje procesa (ulazne i izlazne vrijednosti, vlasnik procesa, tijek procesa, odgovornosti, zahtjevi za proces, KPI),
 • postavljanje mjerljivih ciljeva procesa na temelju usporedivih podataka i informacija,
 • mjerenje i nadzor procesa preko ključnih pokazatelja izvedbe (KPI) procesa,
 • analiziranje podataka i izvještavanje o uspješnosti procesa,
 • poboljšavanje procesa.
Sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001 danas se koristi u cijelom svijetu, a certifikacija tog sustava općeprihvaćen je način dokazivanja sadašnjem i potencijalnom partneru da će proizvod ili usluga zadovoljiti njegove zahtjeve prema kvaliteti.
dubinsko snimanje

Izrada potrebne dokumentacije

 • objašnjava ciljeve
 • objašnjava postupke
 • omogućuje komunikaciju
 • omogućuje učinkovito planiranje, izvršenje i nadzor procesa
dubinsko snimanje

Edukacija zaposlenika

 • informiranje o ISO standardima
 • postavljanje procesa provođenja
 • podrška pri planiranju
dubinsko snimanje

Implementacija normi standarda

 • implementacija svih potrebnih normi
 • nadzor implementacije od početka do kraja
 • proaktivno planiranje
dubinsko snimanje

Podrška u procesu audita

 • priprema dokumentacije
 • izlaganje procesa
 • pisanje izvještaja

Zašto je bitno da implementirate ISO 9001:2015?

ISO 9001:2015 provjereni je okvir i način za pokretanje sustavnog pristupa upravljanju Vašim poslovnim procesima koji omogućuje ispunjenje zahtjeva kupaca i iznad njihova očekivanja.

Kako biste zadržali kupce i održali ih zadovoljnima Vaš proizvod ili usluga mora biti u skladu s njihovim zahtjevima.

Dobro razvijen i održavan sustav upravljanja kvalitetom ima pozitivan doprinos na ostvarenje ciljeva poslovanja, poboljšavajući:

 • zadovoljstvo i povjerenje kupaca – vjernost kupaca, ponavljanje i učvršćivanje posla,
 • brzi odgovori na tržišne mogućnosti
 • sveukupne rezultate i sposobnosti – bolja kvaliteta proizvoda/usluge, bolja radna učinkovitost, manji broj grešaka, manji troškovi, preciznije isporuke i sl.

1.Donošenje odluke o imenovanju savjetnika za izradu dokumentacije
2.Interna edukacija svih interesnih strana o normama standarda kvalitete sustava
3.Imenovanje osobe za kvalitetu sustava
4.Izrada priručnika kvalitete (Quality Manual)
5.Izrada pravilnika
6.Izrada procedura
7.Izrada uputa
8.Intervjuiranje svih interesnih strana
9.Izrada strateških ciljeva
10.Postavljanje operativnih ciljeva/ključnih pokazatelja uspjeha
11.Izrada operativnih planova
12.Formiranje timova za provedbu promjena
13.Interna edukacija svih interesnih strana o provedbi promjena
14.Dodjela odgovornosti i sistematizacija radnih mjesta
15.Donošenje odluke o izboru certifikacijske kuće
16.Sklapanje ugovora sa certifikacijskom kućom
17.Pre-audit od strane certifikacijske kuće
18.Dostavljanje dokumentacije certifikacijskoj kući
19.Audit predstavnika certifikacijske kuće (Lead Auditor + Auditor)
20.Prezentacija nalaza i prijedlog korektivnih mjera
21.Izdavanje certifikata