Revizija procjene vrijednosti

Revizija procjene vrijednosti

Revizija procjene vrijednosti odnosi se na reviziju elaborata o procjeni fer vrijednosti koju je izvršio procjenitelj, što ustvari znači obavljanje određenih procedura vezano za procjenu fer vrijednosti.

Cilj je da Revizor provede određene postupke za koje je angažiran sukladno međunarodnim standardima te da dostavi izvješće o činjeničnim nalazima u vezi s provedenim postupcima.

U izvještaju neovisnog ovlaštenog revizora o reviziji procjene vrijednosti se dakle daju činjenični nalazi koje je revizor spoznao.

Elaborat o procjeni fer vrijednosti dionice ciljnog društva treba biti revidiran od strane neovisnog ovlaštenog revizora ako se dionicom ciljnog društva trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar razdoblja iz čl. 16. st. 3., odnosno čl. 16. st. 6. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Naručitelj revidiranog elaborata je fizička ili pravna osoba koja je objavila ponudu za preuzimanje ili je objavila namjeru objavljivanja ponude za preuzimanje ciljnog društva.

Postupci koji se provode

Postupci koje mi kao revizori provodimo u sklopu izvršenja usluge revizije elaborata o procjeni vrijednosti društva su:

  • Pregled metodologije korištene od strane Procjenitelja
  • Pregled pretpostavki, inputa i izvora podataka korištenih od strane Procjenitelja
  • Provjere matematičke točnosti izračuna

Kod pregleda metodologije korištene od strane procjenitelja treba obratiti pozornost da su korištene metodologije uopće prikladne i primjenjive prilikom izračuna procjene vrijednosti. Metodologije mogu biti: usporedna društva, usporedne transakcije, diskontirani novčani tokovi, analiza cijena dionica ciljnog društva na uređenom tržištu i druge.

Pregled pretpostavki, inputa i izvora podataka korištenih od strane procjenitelja odnosi se na relevantnost i točnost korištenih pretpostavki, inputa i izvora, dok se provjera matematičke točnosti izračuna odnosi na točnost i ispravnost brojeva, kao i ispravnost formula u financijskim modelima.

Zašto mi?

  • mi smo Vaš financijski direktor kojeg si možete priuštiti
  • sve usluge na jednom mjestu; računovodstvo, kontroling, porezno savjetovanje, financijsko savjetovanje, revizija, vještačenje i forenzičko računovodstvo
  • stručni certifikati osoblja; ovlašteni računovođe, revizori, interni revizori, procjenitelji i investicijski savjetnici
  • dugogodišnja ekspertiza pružanja velikog broja računovodstvenih usluga
  • objektivnost kod pružanja usluga

Dopustite nam da stvorimo dodanu vrijednost Vašoj organizaciji kroz uštedu vremena i novca. Prepustite računovodstvo i financije nama a Vi se brinite za povećanje ekonomske vrijednosti Vaše organizacije.

Vaš kompas kroz svijet financija, tim ALPHA CAPITALIS.