Porezna optimizacija

Porezna optimizacija

Cilj usluge porezne optimizacije je skrenuti pažnju klijentu na mogućnosti uštede u poslovanju kroz postupak porezne optimizacije.

Ideja ove usluge je da se analizom porezno računovodstvene dokumentacije pomoću određenih alata detektiraju činjenice i događaji radi kojih društvo plaća poreza više nego li bi trebalo u porezno optimalnoj kombinaciji koja ne bi narušila operativni koncept poslovanja društva.