Porezna mišljenja

Izrada pisanih mišljenja o poreznoj i računovodstvenoj tematici

Ukoliko imate određenu specifičnu situaciju te niste sigurni kako ispravno primijeniti porezni propis dati ćemo Vam stručno pisano mišljenje kako bi obzirom na činjenice u Vašem slučaju trebalo postupiti. To su situacije u kojima kao sudionik nekog posla i transakcije ili po nekoj drugoj zakonskoj osnovi morate platiti porez ili možete ostvariti i pravo na porezno oslobođenje.

Pisano mišljenje sadrži naše razumijevanje situacije u kojoj se nalazite te pitanje koje Vas zanima u vezi navedenog zakonski okvir te zaključak. Naše razumijevanje navodimo budući da ukoliko dođe do izmjene jedne ili više polaznih činjenica, može doći i do promjene našeg zaključka. U dijelu zakonskog okvira navodimo sve relevantne zakone, pravilnike, službena mišljenja Porezne uprave, Ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, OECD smjernice, presude Europskog suda pravde, a koji su bitni za predmetnu situaciju i donošenje zaključka. U posljednjem dijelu mišljenja, zaključku, interpretiramo navedene odredbe u zakonskom okviru i odgovaramo na sva ranije postavljena pitanja dajući Vam obrazloženje i prijedloge postupanja.