Tranzicija obiteljskih društva

Transfer vlasništva i upravljanja

Financiranje transfera vlasništva

Ulazak obiteljskih društava na tržište kapitala

Priprema društva (organizacije) za generacijski transfer