spajanje i preuzimanje

  • Preuzimanje je svako podređivanje jednog društva drugom, odnosno kada jedno društvo preuzima kontrolu nad drugim.
  • Fuzija je spajanje dva ili više društava u jedno, pri čemu nastaje novi pravni subjekt.
  • Zajednička vrijednost dvaju društva bit će veća nakon spajanja ( preuzimanja)
  • Ono što je prije transakcije bilo 1+1=2, nakon transakcije bi trebalo vrijediti više od 2 ako će budući zajednički cash flow biti veći od onog prije preuzimanja.