Procjene vrijednosti

Motivi za procjenom vrijednosti
  • Priprema imovine/poduzeća za prodaju
  • Otkup manjinskih udjela u poduzeću od strane vodećeg dioničara
  • Na zahtjev financijskih institucija koje udjele u poduzeću uzimaju kao kolateral za odobrenje određenih oblika financiranja
  • Priprema poduzeća za dokapitalizaciju ili inicijalnu javnu ponudu dionica poduzeća
Strukturiran proces procjene vrijednosti
  1. Analiza makroekonomskog okruženja
  2. Analiza tržišta/segmenta poslovanja i konkurencije
  3. Analiza društva koje je predmet procijene vrijednosti
  4. Izrada financijskog modela
  5. Prijedlog modela vrednovanja
  6. Izrada procjene vrijednosti
dubinsko snimanje

Metoda diskontiranih novčanih tijekova (DFC method)

dubinsko snimanje

Metoda usporedivih transakcija (Comparable transactions)

dubinsko snimanje

Metoda usporedivih kompanija (Trading multiples)