investicijske studije

Financiranje projekata i poslovnih aktivnosti treba prilagoditi da budu u skladu s strateškim ciljevima društva. Način na koji strukturiramo financiranje danas ima utjecaj na buduće poslovanje i mogućnost dodatnog financiranja u budućnosti.

  • Jasno sagledavanje poslovne prilike, usmjeravanje i vođenje poslovnih aktivnosti
  • Dobivanje kreditnih sredstava, privlačenje potencijalnih investitora
  • Brža i jednostavnija komunikacija s okruženjem, poslovnim partnerima, financijskim i državnim institucijama
  • Investicijska studija je pisani dokument koji sadrži potanko razrađenu analizu o ulaganju u posao, o budućim rezultatima poslovanja, te o alternativnim rješenjima za moguće rizične situacije koje donosi buduće vrijeme.
  • Studija uključuje informacije o pribavljanju potrebnih sredstava, investiranju, organizaciji posla, marketingu i prodaji, pa sve do ostvarivanja koristi (dobiti) koju nosi projekt.

Poslovni plan