Korporativne financije

Upravljanje kapitalom

Što su korporativne financije?

Uloga korporativnih financija je pribaviti kapital, omogućiti da se kapital oplodi, reinvestira ili isplati vlasnicima kroz odgovarajuće dividende, kamate ili prinose na obveznice. Primarna uloga financijskog direktora, rizničara ili savjetnika u području korporativnih financija je smanjiti trošak kapitala. Trošak kapitala se može smanjiti povećanjem kreditnog rejtinga, optimizacijom bilance te adekvatnom financijskom konstrukcijom koja se sastoji od duga, kapitala i, eventualno, hibridnih instrumenata. 

Tim Alpha Capitalis Vam pruža podršku kod pribavljanja eksternog kapitala, ugovaranja financiranja i zatvaranja transakcija prilikom spajanja i preuzimanja.

Usluge korporativnih financija

Procjene vrijednosti​

  1. Analiza makroekonomskog okruženja
  2. Analiza tržišta/segmenta poslovanja i konkurencije
  3. Analiza društva koje je predmet procijene vrijednosti
  4. Izrada financijskog modela
  5. Prijedlog modela vrednovanja
  6. Izrada procjene vrijednosti

Dubinsko snimanje

Dubinsko snimanje je jedan od ključnih koraka u procesu kupnje.

  • Procjena ugovaranja s komercijalnog, financijskog i pravnog stajališta.
  • Proces u kojem zainteresirana strana (npr. potencijalni kupac društva) provjerava sve aspekte poslovanja trgovačkog društva prije njegove prodaje, odnosno akvizicije s ciljem izbjegavanja neizvjesnih situacija i mogućih sporova.

Spajanje i preuzimanje

  • Preuzimanje je svako podređivanje jednog društva drugom, odnosno kada jedno društvo preuzima kontrolu nad drugim.
  • Fuzija je spajanje dva ili više društva u jedno, pri čemu nastaje novi pravni subjekt.

Financijsko restrukturiranje

Financijsko restrukturiranje je polazna točka za uspješno restrukturiranje je razumjeti uloge, interese te međusobne odnose svih interesnih strana. Iz tog razloga je neophodno imati uvid u sve povijesne transakcije, ugovorne odnose te poslovne odluke koje su dovele do sadašnjeg stanja. Da bi se promijenilo sadašnje stanje, nužna je korjenita promjena odnosa u kojima su oni nastali.

Investicijske studije

Financiranje projekata i poslovnih aktivnosti treba prilagoditi da budu u skladu s strateškim ciljevima društva. Način na koji strukturiramo financiranje danas ima utjecaj na buduće poslovanje i mogućnost dodatno financiranja u budućnosti.

Eu Fondovi

Mnoga društva imaju poslovnu ideju i znaju u što žele uložiti resurse. Sredstva na natječajima dodjeljuju se za prethodno osmišljene projekte. Ideju je potrebno pretvoriti u projekt na način da on bude reprezentativan djeliteljima projektnih sredstava. Pomažemo Vam da svoju namjeru pretvorite u projekt koji ima razrađene rezultate, ciljeve, proračun, aktivnosti i rizike provedbe.

Blog na temu korporativnih financija

Trosak financiranja kratkorocnim dugom 2019 07 18 - Trošak financiranja kratkoročnim dugom
Korporativne Financije

Trošak financiranja kratkoročnim dugom

Napisali smo u prošlom blogu kako se trošak kapitala može definirati kao potrebna stopa povrata na različite oblike financiranja. S obzirom na ročnost imovine, odnosno radi li se o dugotrajnoj ili kratkotrajnoj imovini, društva koriste dugoročne i kratkoročne izvore financiranja. Zlatno je pravilo financija kako se dugotrajna imovina financira iz dugoročnih izvora dok se kratkotrajna

Pročitaj više »
Trošak kapitala 2019 06 26 - Kako utvrditi trošak kapitala?
Korporativne Financije

Kako utvrditi trošak kapitala?

Zanima vas kako utvrditi trošak financiranja ovisno o različitim oblicima financiranja? Neki od mnogih oblika financiranja uključuju trošak dioničke glavnice, trošak dugoročnog i kratkoročnog duga, trošak prioritetnih i običnih dionica i slično. Financiranje, kao jedna od ključnih funkcija svakog društva, podrazumijeva dogovoreni oblik naknade vlasnicima kapitala što predstavlja trošak kapitala. Spomenuti trošak kapitala najjednostavnije može

Pročitaj više »
imbenici koji utječu na strukturu kapitala 2019 06 26 - 8 čimbenika koji utječu na kapitalnu strukturu
Korporativne Financije

8 čimbenika koji utječu na kapitalnu strukturu

Jedno od osnovnih pitanja menadžmenta društva je koju strukturu kapitala odabrati kako bi trošak kapitala bio što manji, a vrijednosti društva što veća. Struktura kapitala predstavlja kombinaciju izvora financiranja iz kojih društvo financira svoje poslovanje. Drugim riječima, struktura kapitala predstavlja omjer dužničkog (tuđeg) i vlasničkog kapitala društva. Takva podjela je korisna jer otkriva kako je

Pročitaj više »
7 situacija kada je potrebna procjena vrijednosti 2019 05 24 - 7 situacija kada vam je potrebna procjena vrijednosti
Korporativne Financije

7 situacija kada vam je potrebna procjena vrijednosti

Vlasnik ste obiteljskog društva i spremni ste prenijeti udjele u vlasništvu na odabrane nasljednike unutar obitelji ili sposoban menadžment društva? Možda ste osnivač društva pa ste odlučili postati izdavatelj dionica na Pogress marketu? Ili ste jednostavno odlučili prodati biznis i povući se iz poslovanja? Nebitno za koju soluciju prilikom prijenosa vlasništva se odlučili, svakako ćete

Pročitaj više »
Vlastiti financiranje vs Zaduzivanje 2019 05 24 - Prednosti i nedostaci financiranja zaduživanjem
Korporativne Financije

Prednosti i nedostaci financiranja zaduživanjem

Vlasnici društava se često susreću s pitanjem kako financirati poslovanje i rast poslovanja društva. Društvo se može financirati iz vlastitih izvora kapitala ili zaduživanjem. Koji izvor financiranja će društvo odabrati ovisi o nizu čimbenika. U nastavku vam donosimo prednosti i nedostatke oba izvora financiranja. VLASTITO FINANCIRANJE Vlastiti ali vanjski izvori financiranja nastaju emisijom dionica, odnosno

Pročitaj više »
Mjerila performance 2019 05 23 - Mjerila performanci temeljena na vrijednosti
Korporativne Financije

Mjerila performanci temeljena na vrijednosti

Želite pribaviti sredstva za poslovni rast društva i odlučili ste potrebni kapital pribaviti putem burze izdavanjem dionica ili vas kao investitora zanima kako će u budućnosti izgledati društvo u koje namjeravate uložiti? Tržište kapitala kao izvor financiranja društava u Hrvatskoj najčešće je sinonim za izdavanje obveznica i dionica, putem kojih društva pribavljaju kapital. Neovisno ulazite

Pročitaj više »