Korporativne financije

Upravljanje kapitalom

Što su korporativne financije?

Uloga korporativnih financija je pribaviti kapital, omogućiti da se kapital oplodi, reinvestira ili isplati vlasnicima kroz odgovarajuće dividende, kamate ili prinose na obveznice. Primarna uloga financijskog direktora, rizničara ili savjetnika u području korporativnih financija je smanjiti trošak kapitala. Trošak kapitala se može smanjiti povećanjem kreditnog rejtinga, optimizacijom bilance te adekvatnom financijskom konstrukcijom koja se sastoji od duga, kapitala i, eventualno, hibridnih instrumenata. 

Tim Alpha Capitalis Vam pruža podršku kod pribavljanja eksternog kapitala, ugovaranja financiranja i zatvaranja transakcija prilikom spajanja i preuzimanja.

Usluge korporativnih financija

Procjene vrijednosti​

  1. Analiza makroekonomskog okruženja
  2. Analiza tržišta/segmenta poslovanja i konkurencije
  3. Analiza društva koje je predmet procijene vrijednosti
  4. Izrada financijskog modela
  5. Prijedlog modela vrednovanja
  6. Izrada procjene vrijednosti

Dubinsko snimanje

Dubinsko snimanje je jedan od ključnih koraka u procesu kupnje.

  • Procjena ugovaranja s komercijalnog, financijskog i pravnog stajališta.
  • Proces u kojem zainteresirana strana (npr. potencijalni kupac društva) provjerava sve aspekte poslovanja trgovačkog društva prije njegove prodaje, odnosno akvizicije s ciljem izbjegavanja neizvjesnih situacija i mogućih sporova.

Spajanje i preuzimanje

  • Preuzimanje je svako podređivanje jednog društva drugom, odnosno kada jedno društvo preuzima kontrolu nad drugim.
  • Fuzija je spajanje dva ili više društva u jedno, pri čemu nastaje novi pravni subjekt.

Financijsko restrukturiranje

Financijsko restrukturiranje je polazna točka za uspješno restrukturiranje je razumjeti uloge, interese te međusobne odnose svih interesnih strana. Iz tog razloga je neophodno imati uvid u sve povijesne transakcije, ugovorne odnose te poslovne odluke koje su dovele do sadašnjeg stanja. Da bi se promijenilo sadašnje stanje, nužna je korjenita promjena odnosa u kojima su oni nastali.

Investicijske studije

Financiranje projekata i poslovnih aktivnosti treba prilagoditi da budu u skladu s strateškim ciljevima društva. Način na koji strukturiramo financiranje danas ima utjecaj na buduće poslovanje i mogućnost dodatno financiranja u budućnosti.

Eu Fondovi

Mnoga društva imaju poslovnu ideju i znaju u što žele uložiti resurse. Sredstva na natječajima dodjeljuju se za prethodno osmišljene projekte. Ideju je potrebno pretvoriti u projekt na način da on bude reprezentativan djeliteljima projektnih sredstava. Pomažemo Vam da svoju namjeru pretvorite u projekt koji ima razrađene rezultate, ciljeve, proračun, aktivnosti i rizike provedbe.

Blog na temu korporativnih financija

Nematerijalna imovina i metode vrednovanja 2019 04 23 - Skupine nematerijalne imovine i metode vrednovanja
Korporativne Financije

Skupine nematerijalne imovine i metode vrednovanja

Nematerijalna imovina postaje sve važniji dio poslovanja modernih društava. Razlog tome je što se sve više novostvorene vrijednosti razvija znanjem, a manje materijalnim resursima i radom u proizvodnji. Budući da je nematerijalna imovina često nevidljiva i stvara se interno teško je odrediti njenu vrijednost. U nastavku donosimo nekoliko podjela nematerijalne imovine i metode za njenu

Pročitaj više »
Financijsko vrednovanje brenda 2019 04 23 - Pristup i metode financijskog vrednovanja brenda
Korporativne Financije

Pristup i metode financijskog vrednovanja brenda

Financijsko vrednovanje brenda/marke/žiga fokusirano je na sve financijske aspekte vezane uz taj oblik nematerijalne imovine. Unatoč činjenici da je brend postao bitan aspekt vrijednosti trgovačkog društva, vrijednost brenda vrednuje se poprilično rijetko. Postavlja se pitanje zašto je uopće potrebno vrednovati brend? Od unutarnje upotrebe procjene vrijednosti brenda za mjerenja poslovnih rezultata te motiviranja menadžmenta, vrednovanje

Pročitaj više »
Prijenos vlasnistva obiteljskih drustava 2019 04 22 - Prijenos vlasništva obiteljskih društava
Korporativne Financije

Prijenos vlasništva obiteljskih društava

Prijenos poslovanja podrazumijeva prijenos vlasništva nad društvom na drugu osobu ili drugo društvo, čime se osigurava kontinuitet postojanja i poslovne aktivnosti društva. Pošto se vremenski tijek razvoja poslovanja društva i sve njegove etape ne podudaraju uvijek sa željama vlasnika, u jednom trenutku može doći do potrebe za prijenosom vlasništva uslijed želje vlasnika da se povuče

Pročitaj više »
Financiranje startupova 2019 04 11 - Financiranje startupova
Korporativne Financije

Financiranje startupova

Startup i mlada poduzeća imaju velike investicijske potrebe ali nesigurne povrate te nisu visoko atraktivne klasičnim bankarskim izvorima financiranja. Traženje kapitala kojim bi se financiralo pokretanje poduzetničkog pothvata (početnog kapitala) veliki je izazov za sve poduzetnike. Poduzetnici početnici nemaju povijest poslovanja niti poslovne rezultate kojima bi potkrijepili svoje planove poslovanja te im je stoga i

Pročitaj više »
ESIF krediti za energetsku ucinkovitost 2019 04 09 - ESIF krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike
Korporativne Financije

ESIF krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike

Financijski instrument ESIF krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike ima za cilj poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama i u uslužnom sektoru (turizam, trgovina), omogućujući jednake količine rezultata korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije (OIE). Uvjeti

Pročitaj više »
Korporativno upravljanje 2019 03 13 - Korporativno upravljanje
Korporativne Financije

Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje odnosi se na sve razine menadžera i rukovoditelja unutar inkorporiranog društva. Korporativno upravljanje nije dovoljno  ograničiti samo na ono što je definirano kodeksima unutar društva već  trebate uzeti u obzir i okolinu u kojoj društvo posluje.  U današnjem agresivnom poslovnom okruženju kvalitetno korporativno upravljanje je od presudne važnosti za postizanje konkurentske prednosti  i

Pročitaj više »