Korporativne financije

Upravljanje kapitalom

Što su korporativne financije?

Uloga korporativnih financija je pribaviti kapital, omogućiti da se kapital oplodi, reinvestira ili isplati vlasnicima kroz odgovarajuće dividende, kamate ili prinose na obveznice. Primarna uloga financijskog direktora, rizničara ili savjetnika u području korporativnih financija je smanjiti trošak kapitala. Trošak kapitala se može smanjiti povećanjem kreditnog rejtinga, optimizacijom bilance te adekvatnom financijskom konstrukcijom koja se sastoji od duga, kapitala i, eventualno, hibridnih instrumenata. 

Tim Alpha Capitalis Vam pruža podršku kod pribavljanja eksternog kapitala, ugovaranja financiranja i zatvaranja transakcija prilikom spajanja i preuzimanja.

Usluge korporativnih financija

Procjene vrijednosti​

  1. Analiza makroekonomskog okruženja
  2. Analiza tržišta/segmenta poslovanja i konkurencije
  3. Analiza društva koje je predmet procijene vrijednosti
  4. Izrada financijskog modela
  5. Prijedlog modela vrednovanja
  6. Izrada procjene vrijednosti

Dubinsko snimanje

Dubinsko snimanje je jedan od ključnih koraka u procesu kupnje.

  • Procjena ugovaranja s komercijalnog, financijskog i pravnog stajališta.
  • Proces u kojem zainteresirana strana (npr. potencijalni kupac društva) provjerava sve aspekte poslovanja trgovačkog društva prije njegove prodaje, odnosno akvizicije s ciljem izbjegavanja neizvjesnih situacija i mogućih sporova.

Spajanje i preuzimanje

  • Preuzimanje je svako podređivanje jednog društva drugom, odnosno kada jedno društvo preuzima kontrolu nad drugim.
  • Fuzija je spajanje dva ili više društva u jedno, pri čemu nastaje novi pravni subjekt.

Financijsko restrukturiranje

Financijsko restrukturiranje je polazna točka za uspješno restrukturiranje je razumjeti uloge, interese te međusobne odnose svih interesnih strana. Iz tog razloga je neophodno imati uvid u sve povijesne transakcije, ugovorne odnose te poslovne odluke koje su dovele do sadašnjeg stanja. Da bi se promijenilo sadašnje stanje, nužna je korjenita promjena odnosa u kojima su oni nastali.

Investicijske studije

Financiranje projekata i poslovnih aktivnosti treba prilagoditi da budu u skladu s strateškim ciljevima društva. Način na koji strukturiramo financiranje danas ima utjecaj na buduće poslovanje i mogućnost dodatno financiranja u budućnosti.

Eu Fondovi

Mnoga društva imaju poslovnu ideju i znaju u što žele uložiti resurse. Sredstva na natječajima dodjeljuju se za prethodno osmišljene projekte. Ideju je potrebno pretvoriti u projekt na način da on bude reprezentativan djeliteljima projektnih sredstava. Pomažemo Vam da svoju namjeru pretvorite u projekt koji ima razrađene rezultate, ciljeve, proračun, aktivnosti i rizike provedbe.

Blog na temu korporativnih financija

Crowdfunding 2019 09 08 - Grupno financiranje „Crowdfunding“
Korporativne Financije

Grupno financiranje „Crowdfunding“

Grupno financiranje iliti „Crowdfunding“ proces je u kojem se pribavlja novac za transformiranje poslovne ideje u realizirani projekt ili za rast vest postojećeg, funkcionalnog društva. Razlika između grupnog financiranja i ostalih, postojećih modela pribavljanja kapitala, je što crowdfunding koristi male novčane svote velikog broja investitora. Grupno financiranje bazirano je na lakoj pristupačnosti velikom broju ljudi

Pročitaj više »
Poslovni plan u 10 koraka 2019 08 19 - Poslovni plan u 10 koraka
Korporativne Financije

Poslovni plan u 10 koraka

Poslovni plan prikazuje sadašnju situaciju i strateške odrednice razvoja vašeg društva, kao i projekcije dobiti odnosno slobodnog novčanog toka iz poslovanja. Pri sastavljanju poslovnog plana bitno je polaziti od realnih okolnosti i činjenica, ali i realnih pretpostavki za budućnost. Kako biste kvalitetno i učinkovito iskoristili sve vama dostupne informacije, u nastavku vam predstavljamo način njihova

Pročitaj više »
Vrednovanje drustva u krizi 2019 08 16 - Vrednovanje društva pristupom slobodnog novčanog tijeka u kriznim situacijama
Korporativne Financije

Vrednovanje društva pristupom slobodnog novčanog tijeka u kriznim situacijama

Vrednovanje društva koje posluje s negativnom operativnom dobiti (eng. Earnings Before Interest and Tax – EBIT) je složenije od vrednovanja društva koje ostvaruje pozitivnu operativnu dobit (EBIT). Vrijeme trajanja krize i složenost njezina rješavanja ovisi o tome je li kriza u društvu izazvana iznenadnim događajima (štrajkovi, kvarovi na strojevima, greške na proizvodu), operativnom neefikasnošću ili

Pročitaj više »
Financijska poluga 2019 07 24 - Financijska poluga i rizik korištenja financijske poluge
Korporativne Financije

Financijska poluga i rizik korištenja financijske poluge

Pod financijskom polugom podrazumijeva se bilo kakvo korištenje dugova u financiranju poslovanja društva. Učinak financijske poluge vidi se u porastu vanjskog financiranja društva i porastu rentabilnosti vlastitog kapitala. Pravilo financijske poluge Pravilo financijske poluge govori nam o tome da li se isplati koristiti dugove u financiranju poslovanja društva sve dok se poslovanjem ostvaruje stopa rentabilnosti

Pročitaj više »
Free Cash Flow 2019 07 23 - Procjena vrijednosti društva na temelju slobodnog novčanog toka (Free Cash Flow – FCF)
Korporativne Financije

Procjena vrijednosti društva na temelju slobodnog novčanog toka (Free Cash Flow – FCF)

Vlasnici društava procjenjuju vrijednost svoga društva iz više različitih razloga: otkup udjela društva, prodaja društva ili njegovih dijelova, prijenos obiteljskog biznisa i slično. Sukladno velikom broju razloga zbog kojih bi se upuštalo u procjenu vrijednosti društva, također postoje i mnogobrojne metode kojima se procjena može odraditi. Zbog činjenice da je društvo vrijedno onoliko koliko je

Pročitaj više »
Mjerenje ekonomske vrijednosti 2019 07 18 - Mjerenje ekonomske vrijednosti
Korporativne Financije

Mjerenje ekonomske vrijednosti

Ekonomska vrijednost predstavlja vrijednost koja pritječe u društvo od dobara i usluga. Također, ekonomska vrijednost predstavlja iznos novca koji je pojedinac spreman izdvojiti za kupnju nekog dobra ili usluge, ali uzimajući u obzir da se novac može potrošiti negdje drugdje. Postoji niz metoda koje se temelje na diskontiranom budućem slobodnom novčanom toku ili diskontiranoj ekonomskoj

Pročitaj više »