Korporativne financije

Upravljanje kapitalom

Što su korporativne financije?

Uloga korporativnih financija je pribaviti kapital, omogućiti da se kapital oplodi, reinvestira ili isplati vlasnicima kroz odgovarajuće dividende, kamate ili prinose na obveznice. Primarna uloga financijskog direktora, rizničara ili savjetnika u području korporativnih financija je smanjiti trošak kapitala. Trošak kapitala se može smanjiti povećanjem kreditnog rejtinga, optimizacijom bilance te adekvatnom financijskom konstrukcijom koja se sastoji od duga, kapitala i, eventualno, hibridnih instrumenata. 

Tim Alpha Capitalis Vam pruža podršku kod pribavljanja eksternog kapitala, ugovaranja financiranja i zatvaranja transakcija prilikom spajanja i preuzimanja.

Usluge korporativnih financija

Procjene vrijednosti​

  1. Analiza makroekonomskog okruženja
  2. Analiza tržišta/segmenta poslovanja i konkurencije
  3. Analiza društva koje je predmet procijene vrijednosti
  4. Izrada financijskog modela
  5. Prijedlog modela vrednovanja
  6. Izrada procjene vrijednosti

Dubinsko snimanje

Dubinsko snimanje je jedan od ključnih koraka u procesu kupnje.

  • Procjena ugovaranja s komercijalnog, financijskog i pravnog stajališta.
  • Proces u kojem zainteresirana strana (npr. potencijalni kupac društva) provjerava sve aspekte poslovanja trgovačkog društva prije njegove prodaje, odnosno akvizicije s ciljem izbjegavanja neizvjesnih situacija i mogućih sporova.

Spajanje i preuzimanje

  • Preuzimanje je svako podređivanje jednog društva drugom, odnosno kada jedno društvo preuzima kontrolu nad drugim.
  • Fuzija je spajanje dva ili više društva u jedno, pri čemu nastaje novi pravni subjekt.

Financijsko restrukturiranje

Financijsko restrukturiranje je polazna točka za uspješno restrukturiranje je razumjeti uloge, interese te međusobne odnose svih interesnih strana. Iz tog razloga je neophodno imati uvid u sve povijesne transakcije, ugovorne odnose te poslovne odluke koje su dovele do sadašnjeg stanja. Da bi se promijenilo sadašnje stanje, nužna je korjenita promjena odnosa u kojima su oni nastali.

Investicijske studije

Financiranje projekata i poslovnih aktivnosti treba prilagoditi da budu u skladu s strateškim ciljevima društva. Način na koji strukturiramo financiranje danas ima utjecaj na buduće poslovanje i mogućnost dodatno financiranja u budućnosti.

Eu Fondovi

Mnoga društva imaju poslovnu ideju i znaju u što žele uložiti resurse. Sredstva na natječajima dodjeljuju se za prethodno osmišljene projekte. Ideju je potrebno pretvoriti u projekt na način da on bude reprezentativan djeliteljima projektnih sredstava. Pomažemo Vam da svoju namjeru pretvorite u projekt koji ima razrađene rezultate, ciljeve, proračun, aktivnosti i rizike provedbe.

Blog na temu korporativnih financija

Business transfer 2019 11 07 - Modeli prijenosa poslovanja
Korporativne Financije

Modeli prijenosa poslovanja

Odluka o budućnosti društva nakon odlaska u mirovinu i povlačenja iz posla aktualna je za svakog trećeg vlasnika trgovačkog društva u Hrvatskoj. Naime, gotovo trećina vlasnika trgovačkih društava u Hrvatskoj razmišlja o prijenosa poslovanja , a zbog svoje složenosti i često dugog procesa trajanja, prijenos poslovanja kritična je faza u razvoju obiteljskih društava.  Ovisno o

Pročitaj više »
VBM 2019 09 08 - Value Based Management – VBM
Korporativne Financije

Value Based Management – VBM

Glavni cilj poslovanja društva je ostvarivanje određenog poslovnog uspjeha. Kako bi se moglo utvrditi posluje li društvo uspješno potrebno je odrediti mjerilo uspješnosti. Glavni izvori informacija o uspješnosti poslovanja su financijski izvještaji koji se zasnivaju na povijesnim računovodstvenim i financijskim podacima i pokazateljima, a ne govore ništa o budućim poslovnim planovima društva i rizičnosti njegovog

Pročitaj više »
Spajanja i preuzimanja 2019 09 08 - 6 razloga za spajanja i preuzimanja
Korporativne Financije

6 razloga za spajanja i preuzimanja

Postoje brojni razlozi zašto se društva odlučuju za proces spajanja ili preuzimanja nekog drugog društva, ali iza svakog takvog procesa mora postojati strateško razmišljanje ili logika udruživanja kako bi isti imao smisla. Sva uspješna spajanja i preuzimanja imaju specifičnu i dobro promišljenu logiku iza takvog strateškog poteza, a obično se spajanjem i preuzimanjem stvara dodana

Pročitaj više »
Crowdfunding 2019 09 08 - Grupno financiranje „Crowdfunding“
Korporativne Financije

Grupno financiranje „Crowdfunding“

Grupno financiranje iliti „Crowdfunding“ proces je u kojem se pribavlja novac za transformiranje poslovne ideje u realizirani projekt ili za rast vest postojećeg, funkcionalnog društva. Razlika između grupnog financiranja i ostalih, postojećih modela pribavljanja kapitala, je što crowdfunding koristi male novčane svote velikog broja investitora. Grupno financiranje bazirano je na lakoj pristupačnosti velikom broju ljudi

Pročitaj više »
Poslovni plan u 10 koraka 2019 08 19 - Poslovni plan u 10 koraka
Korporativne Financije

Poslovni plan u 10 koraka

Poslovni plan prikazuje sadašnju situaciju i strateške odrednice razvoja vašeg društva, kao i projekcije dobiti odnosno slobodnog novčanog toka iz poslovanja. Pri sastavljanju poslovnog plana bitno je polaziti od realnih okolnosti i činjenica, ali i realnih pretpostavki za budućnost. Kako biste kvalitetno i učinkovito iskoristili sve vama dostupne informacije, u nastavku vam predstavljamo način njihova

Pročitaj više »
Vrednovanje drustva u krizi 2019 08 16 - Vrednovanje društva pristupom slobodnog novčanog tijeka u kriznim situacijama
Korporativne Financije

Vrednovanje društva pristupom slobodnog novčanog tijeka u kriznim situacijama

Vrednovanje društva koje posluje s negativnom operativnom dobiti (eng. Earnings Before Interest and Tax – EBIT) je složenije od vrednovanja društva koje ostvaruje pozitivnu operativnu dobit (EBIT). Vrijeme trajanja krize i složenost njezina rješavanja ovisi o tome je li kriza u društvu izazvana iznenadnim događajima (štrajkovi, kvarovi na strojevima, greške na proizvodu), operativnom neefikasnošću ili

Pročitaj više »